lördag 21 maj 2011

Gay-rörelsen i mellanöstern fruktar den nya eran

Det har, även i Sverige, skrivits en hel del om lagförslaget om dödsstraff mot homosexuella i det överlag kristna Uganda. Ett lagförslag som naturligtvis är förkastligt, men som måste sättas i perspektiv.

Den del av världen där homosexuella har det svårast är inte i kristna länder (inte ens i outvecklade, kollektivistiska och fundamentalistiska sådana) - utan i muslimvärlden.

Den pågående demokratiseringsprocessen i mellanöstern har fått gay-aktivister, i synnerhet i Egypten och Tunisien att oroas. Och de ser ingen ljus framtid i sikte. I båda länderna oroas man över att konservativa islamister ska få mer makt i de kommande valen.

"Our struggle goes on — it gets more and more difficult," Tunisian gays-rights and HIV-AIDS activist Hassen Hanini wrote to The Associated Press in an email. "The Tunisian gay community is still seeking its place in society in this new political environment."


I arabvärlden är homosexualitet fortfarande tabu och kan straffas med piskning, långa fängelsestraff och i Saudiarabien (och Iran) även avrättning.

USA:s Human Rights Watch, som följer diskrimineringen mot homosexuella världen över, konstaterar att frågan stått stilla efter de demokratiska revolutionerna:

"There's been no movement on this issue in Egypt since the revolution nor is there likely to be any improvement in the short-term," said Heba Morayef, the main Egypt researcher for Human Rights Watch.


I Egypten har homosexuella tagits i försvar under täckmanteln av ett bredare försvar för mänskliga rättigheter. Hossam Bahgat, VD för the Egyptian Initiative for Personal Rights, som försvarat människor som utsatts för anti-gay-åtal - är skeptisk till att några former av västerländska gay-rättigheter kommer att få fäste i Egypten, trots det frihetskänsla som kommit efter Hosni Mubaraks fall.

"Any attempt to fixate only on the issue of same-sex relationships is not going to be very fruitful and can cause more harm than good," he said. "We have to learn to coexist, to not only accept our diversity, but even celebrate it."


Långsiktigt kan dock kanske förändringar ske, och han menar att människor under 30 har en liten annan syn på saker och ting. En av dessa är 28-årige Mostafa Fathi, som för två år sedan skrev boken "In the World of Boys" - som förmodligen är den första egyptiska roman som skildrar en gay-person positivt.

"In my book, I have a character who says, 'I am a gay. You have to respect me,'" Fathi said. "We all should respect everyone. It's not good to judge people as evil."


Boken blev kontroversiell men förbjöds inte, och en utländsk reporter skrev även en artikel om boken som publicerades på den engelska delen av Muslimska brödraskapets hemsida. Kommentarerna var dock negativa och några skrev att homosexuella borde dödas. Egypten kommer att hålla val i september och Muslimska brödraskapet väntas där få betydligt inflytande i parlamentet.

I Tunisien hålls val redan i juli och under Ben Alis styre var landet känt för att gett kvinnor större frihet. Hassen Hanini, gay-rättsaktivisten från Tunisien, säger att de senaste händelserna inte nödvändigtvis hjälpt landets homosexuella - trots att de stödde Ben Alis avgång:

"The prestige of the state is no longer respected," he wrote. "This doesn't work in favor of Tunisian gays, who are finding it increasingly difficult to be accepted."


Han beskriver också hur islamisterna som nu vill ta makten betraktar homosexualitet som en del av Ben Alis korruption:

"And don't forget the Islamist parties who are trying to play the role of judge right now, and who view homosexuality and the gay community as a product of the former regime," he said. "They call it 'rot' that must be cleaned away."


Men även om framtiden är osäker, så hoppas han på den:

"The image I keep thinking is a mother giving birth to her child, with cries of pain," he said. "Out of this, I think we can grow into a Tunisia that's more modern, open and tolerant."


I Syrien har en ung lesbisk kvinna blivit känd för att driva en frihetsblogg med namnet A Gay Girl in Damascus - inte heller det helt riskfritt. Hur gay-rörelsen i mellanöstern kommer att utvecklas i takt med ökad demokratisering kommer att bli mycket intressant att se. Och mycket har med stor säkerhet att göra med huruvida islamistiska partier kommer att öka i inflytande eller ej.

Dessa saker kan dock jämföras med den stora frihet för homosexuella som existerar i Israel, något Paulina Neuding skriver om i följande artikel i SVD. Israel (likt USA, men olikt Sverige) är ett väldigt religiöst land - trots det är det ett pluralistiskt sådant med väldigt välutvecklade rättigheter för homosexuella. I den debatt som nu tagit form kring Israel, gränsdragning, fredsprocesser etc - så är också detta värt att ta i akt. Israel är mellanösterns enda riktiga pluralistiska demokrati.

UPPDATERING:

Bloggen "A Gay Girl in Damascus" var fejkad, och påhittad av en amerikan. Något Wikipedia kronologiskt beskriver här.

Källa: MSNBC

Se även tidigare inlägg:

Ugandas anti-gay-lag lagd på is 20110517

Inga kommentarer: