måndag 25 september 2017

Donald Trump inför strikta inreseregler för åtta länder

Donald Trumps inreseförbud upphörde att gälla under söndagen då dess 90 dagar inreseförbudet gällde gick ut. Istället träder nu ett nya inreseregler i kraft som täcker åtta länder: Venezuela, Jemen, Nordkorea, Chad, Iran, Libyen, Syrien och Somalia. Medborgare från dessa åtta länder får svårt att skaffa inresevisum till USA och måste genomgå stenhårda bakgrundkontroller. Syftet är att skydda USA från migrerad terrorism.

http://www.foxnews.com/politics/2017/09/24/trump-approves-updated-travel-restrictions-on-several-mideast-african-countries.html

Björn Norström är amerikansk medborgare och har bott i USA sedan 1993. Han bor för närvarande i Vermont där han arbetar som lärare i IT. Björn är utbildad och licenserad lärare i amerikansk historia och samhällskunskap, engelska som andraspråk samt IT.

Inga kommentarer: