fredag 15 september 2017

Donald Trump inrättar sanktioner mot länder som vägrar ta tillbaka deporterade medborgare

Som vi numera vet vägrar vissa länder ta tillbaka sina migranter från Sverige, vilket gör att de stannar i Sverige helt utan behov och orsak. Sverige låter detta pågå utan att vidta några åtgärder.

Även Barack Obama sopade detta under mattan i USA. Under Donald Trump kommer dock USA inte längre acceptera detta agerande från andra länder utan Trump vidtar nu konkreta åtgärder mot problemet i syfte att tvinga länder att samarbeta.

Departementet för inrikes säkerhet, Department of Homeland Security, uppmanar nu Utrikesdepartementet i USA att minska antalet visum som delas ut till de länder som inte samarbetar med USA beträffande deportering av dessa länders medborgare. Länderna omfattar till exempel Eritrea, Kambodja, Sierra Leone och Guinea. Utrikesdepartementet överser formellt visumdistribueringen och har makten att göra denna typ av förändring.

Sammanlagt handlar det om 20 länder som USA har svårt att skicka tillbaka deporterade medborgare till. Åtta av dessa länder har sedan Trump blev president beslutat att börja samarbeta med USA eftersom de inte vill bli utsatta för sanktioner såsom just visumstopp. Trump har även antytt att han även kan tänka sig andra typer av sanktioner mot de länder som fortsätter att vägra ta tillbaka sina deporterade medborgare.

http://www.washingtonexaminer.com/dhs-asks-state-department-to-suspend-visas-for-countries-who-wont-accept-us-deported-citizens/article/2632420

Björn Norström är amerikansk medborgare och har bott i USA sedan 1993. Han bor för närvarande i Vermont där han arbetar som lärare i IT. Björn är utbildad och licenserad lärare i amerikansk historia och samhällskunskap, engelska som andraspråk samt IT.

Inga kommentarer: