fredag 15 september 2017

Donald Trump vill försvåra för "kedjemigration"

Donald Trump håller för närvarande på att förhandla med demokraterna i Kongressen kring ödet för de DACA-individer vars amnesti Trump har beslutat att avsluta. Under förhandlingen har Trump även påpekat att den s k "kedjemigration", alltså anhöriginvandring, måste försvåras. Trump anser att det under nuvarande lagar är alldeles för lätt för en hel släkt att invandra till USA så fort en representant ur släkten lyckas få uppehållstillstånd.

USA högprioriterar sedan många år anhöriginvandring, vilket ofta betyder outbildade som snabbt börjar leva på bidrag, något Trump vill nedprioritera. Trump vill istället prioritera invandring av högutbildade med specialkunskaper som snabbt kan assimileras och bidra till samhället genom arbete och skatter.

https://www.google.com/amp/ nypost.com/2017/09/15/trump- chain-migration-cannot-be- allowed/amp/

Björn Norström är amerikansk medborgare och har bott i USA sedan 1993. Han bor för närvarande i Vermont där han arbetar som lärare i IT. Björn är utbildad och licenserad lärare i amerikansk historia och samhällskunskap, engelska som andraspråk samt IT.

Se även tidigare inlägg:

Donald Trump vill införa striktare inreseförbud efter fredagens London-terror 20170915

Donald Trump inrättar sanktioner mot länder som vägrar ta tillbaka deporterade medborgare 20170915

Inga kommentarer: