måndag 11 september 2017

Donald Trump vann andra seger i Högsta domstolen kring inreseförbudet

Ett av Donald Trumps första beslut som president var att stifta ett inreseförbud för medborgare från ett antal muslimska länder där terrorism frodas och migrerar globalt från. Länderna är Irak, Syrien, Libyen, Somalia, Sudan, Yemen och Iran. Förbudet hamnade omedelbart i det federala domstolssystemet där både en distriktsdomstol och appellationsdomstol ogiltigförklarade inreseförbudet.

Trump överklagade dock till Högsta domstolen och i juni dömde HD att stora delar av inreseförbudet var giltigt och att tidigare domslut var därmed var ogiltiga, alltså en storseger för Donald Trump. Dock beslutade HD att lägga vissa specifika delar av inreseförbudet på is i syfte att återkomma till dessa efter några veckor där beslut om dessa delar skulle tas vid senare tillfälle.

HD har nu beslutat om just ytterligare en del av inreseförbudet där domslutet slutade till fördel för Donald Trump, alltså att tidigare domslut kring den specifika och omstridda delen är ogiltiga och att Trump nu därför kan implementera även denna specifika del som del av sitt större inreseförbud.

Delen och gruppen i fråga som Donald Trump vill kunna förbjuda att resa in i USA men som stoppades av lägre domstolar är flyktingar från terrorländerna i fråga som redan har erhållit formella löften från det amerikanska migrationsverket och organisationer som hjälper flyktingar i USA att etablera sig, att få komma in i USA. Trump får nu alltså rätten av HD att stoppa även dessa specifika flyktingar om han anser att de kan utgöra ett säkerhetshot mot USA.

Vi kan alltså konstatera att detta är en andra storseger för Donald Trump kring inreseförbudet eftersom HD för andra gånger ger Donald Trump rätt och tidigare domstolar fel i samband med presidentens befogenheter att besluta vilka länder och medborgare som får och inte får komma in i USA baserat på nationell säkerhet.

https://www.nytimes.com/2017/06/26/us/politics/supreme-court-trump-travel-ban-case.html

http://thehill.com/homenews/administration/350097-supreme-court-temporarily-blocks-appeals-court-ruling-that-limits

Björn Norström är amerikansk medborgare och har bott i USA sedan 1993. Han bor för närvarande i Vermont där han arbetar som lärare i IT. Björn är utbildad och licenserad lärare i amerikansk historia och samhällskunskap, engelska som andraspråk samt IT.

Inga kommentarer: