torsdag 21 september 2017

Donald Trump vill sänka flyktingtaket ytterligare

Under Barack Obama höjde USA flyktingtaket från årliga 75 000 till 85 000. Obama ville även höja det till 110 000, vilket inte hann gå igenom under Obamas presidentskap. Donald Trump sänkte dock flyktingtaket omedelbart till 50 000. Nu vill Trump sänka det ytterligare, ned till 40 000.

Ett av Donald Trumps vallöften är att släppa in färre antal flyktingar, dels för att minska risken för migrerad terrorism och dels för att satsa resurserna på den inhemska befolkningen istället. Omedelbart efter att Trump tillträdde som president sänkte han det årliga flyktingtaket med 35 000. Nu vill han sänka det igen, denna gång med 10 000, från 50 000 til 40 000. Trump har fram till den 1 oktober att få igenom denna sänkning då det nya året beträffande flyktingmottagning börjar.

Under 2016 tog USA emot 84 995 flyktingar. Under 2017 räknas det med att siffran hamnar kring 50 000.

https://www.google.com/amp/s/ www.voanews.com/amp/4037990. html

Björn Norström är amerikansk medborgare och har bott i USA sedan 1993. Han bor för närvarande i Vermont där han arbetar som lärare i IT. Björn är utbildad och licenserad lärare i amerikansk historia och samhällskunskap, engelska som andraspråk samt IT.

Inga kommentarer: