onsdag 29 oktober 2008

Bush diskuteras i SR

George W. Bush' presidentperiod analyseras och summeras. Utgångspunkten är hans nutida enorma impopularitet både i USA och i omvärlden. Vad är orsakerna till att han blivit så impopulär? Har han alltid varit lika impopulär? I debatten påpekades att ingen president haft så höga opinionssiffror som Bush hade efter terroristattacken elfte september 2001.

Debattörerna är överens om att det framförallt är elfte september som kommit att definiera Bush' presidentskap. En av debattörerna vars namn jag inte kommer ihåg tryckte också på betydelsen av Bush' vägran att skriva under på t ex Kyotoprotokollet som betydande för hur synen på Bush, vilket jag håller med om. Det har varit lättare att måla upp en illsint bild av Bush eftersom han vägrat att hålla med i den allmänna politiska konsensus som finns kring klimatpolitiken.

Dick Erixon menade att det mest positiva arvet efter Bush är den distinktion i utrikespolitiken som skapats mellan diktatur och demokrati under Bush' tid. Om näste president kommer att fortsätta med att upprätthålla denna distinktion är dock oklart. En av de kvinnliga debattörerna påstod att man kommer minnas Bush' tid som ganska mörk; två krig, orkanen Katrina och den stora ekonomiska krisen.

Lyssna till debatten här.

4 kommentarer:

Ronie Berggren sa...

Bush har inte och har aldrig vägrat hålla med om den allmänt rådande klimatkonsensusen. Jag har mängder av tal om klimat och energi och miljöfrågor från 2001,2002 och framåt - där Bush är förstående för dessa frågor på ett sätt ingen i Sverige fått intryck av. Att han var emot Kyotoprotokollet berodde på att han tyckte att det var ett dåligt avtal - inte att han var emot miljöengagemang.

Erik sa...

Vad jag menade är att Bush inte varit enig med den allmänna konsensus i klimatpolitiken som funnits, med Kyoto-protokollet som det kanske främsta uttrycket. Bush har alltså inte varit överens med de flesta länder om vilka politiska åtgärder som varit de bästa för att lösa miljöproblemen.

Ronie Berggren sa...

Nu har jag hört radioprogrammet. Det var ett ganska bra program - även om det förstås går att säga mycket mer om de ämnen som de diskuterar. Men att ha en samtalspanel likt den de har, var en utmärkt idé.

Anonym sa...

"allmänna politiska konsensus" spelar mindre roll, det allvarliga, och för den del ganska typiska med denne president är att han totalt vägrat lyssna på det allmänna vetenskapliga konsensus som varit under denna tid, först nu börjar det så sakterliga sippra fram till republikanska partiet att det faktiskt är ett problem.