måndag 27 oktober 2008

Kan ett europeiserat USA leda till ett amerikaniserat Europa?

I gårdagens blogginlägg citerade jag en artikel av Mark Steyn som argumenterade för varför ett Obama-presidentskap skulle innebära en europeisering av USA. Några citat:

In Europe, lavish social-democratic government has transformed citizens into eternal wards of the Nanny State..

The soft comfortable cocoon in which Western Europe has dozed this past half-century is girded by cold hard American power. What happens when the last serious Western nation votes for the same soothing beguiling siren song as its enervated allies?

...An Obama administration will pitch America toward EU domestic policy and U.N. foreign policy...

For a vigilant republic of limited government and self-reliant citizens, it would be a Declaration of Dependence.


Idag skriver Pete Du Pont en artikel i Wall Street Journal med samma tema: att Obama som president oundvikligen kommer att europeisera USA. Jag citerar några stycken:

Barack Obama is likely to become the next president of the United States...But Mr. Obama will most likely be our most liberal public policy president since Franklin D. Roosevelt. Since President Bush is not popular (his approval rating is at 25%, with 71% disapproving), Mr. McCain has not run an inspiring campaign, and most people have declining confidence in our economic and financial system, voters have simply decided it is time for change...

The only organization with a worse rating than the Republican president is the Democratic Congress—14% approval, 75% disapproval. But there, too, the Democrats will gain strength. They are expected to increase their majority in the House, and current polling shows that in Senate races Democrats will increase their members from the current 51 (including two independents who caucus with the Democrats) to at least 57. They may even achieve the 60 votes needed to overcome a filibuster.

So where is the new Obama administration likely to take us? Seven things seem certain:

* The U.S. military will withdraw from Iraq quickly and substantially, regardless of conditions on the ground or the obvious consequence of emboldening terrorists there and around the globe.

* Protectionism will become our national trade policy; free trade agreements with other nations will be reduced and limited.

* Income taxes will rise on middle- and upper-income people and businesses, and individuals will pay much higher Social Security taxes, all to carry out the new president's goals of "spreading the wealth around."

* Federal government spending will substantially increase. The new Obama proposals come to more than $300 billion annually, for education, health care, energy, environmental and many other programs, in addition to whatever is needed to meet our economic challenges. Mr. Obama proposes more than a 10% annual spending growth increase, considerably higher than under the first President Bush (6.7%), Bill Clinton (3.3%) or George W. Bush (6.4%).

* Federal regulation of the economy will expand, on everything from financial management companies to electricity generation and personal energy use.

* The power of labor unions will substantially increase, beginning with repeal of secret ballot voting to decide on union representation.

* Free speech will be curtailed through the reimposition of the Fairness Doctrine to limit the conservative talk radio that so irritates the liberal establishment.

These policy changes will be the beginning of the Europeanization of America. There will be many more public policy changes with similar goals—nationalized health care, Kyoto-like global-warming policies, and increased education regulation and spending.


Oavsett om alla Du Ponts punkter kommer att uppfyllas av en Obamadministration eller ej - så lutar likväl mycket åt att USA kommer att europeiseras - eller åtminstone börja europeiseras under en Obama-presidentperiod. Vad det skulle innebära för USA berör Mark Steyn kort i sin artikel.

Den fråga jag i detta inlägg vill ställa är dock vad ett europeiserat USA skulle innebära för Europa?


Personligen tror jag att det skulle innebära ett amerikaniserat Europa. Precis som Mark Steyn påpekade i sin artikel så har de europeiska välfärdsstaterna såväl som det europeiska gemenskapsbygget kunnat byggas upp på grund av att USA omgärdade Europa (den västra delen) med en militär inhängad som höll Sovjetimperiet borta. Ett socialiserat USA - med samma välfärdssystem som Europa, skulle i tider av ekonomisk kris inte ha möjlighet att upprätthålla samma militära styrka som man gjort de senaste 60 åren. De skulle heller inte ha något intresse av det.

Det skulle dock förmodligen tvinga oss i Europa att börja tänka på frågor vi tidigare lämnat hän. Med en alltmer glupsk och orädd rysk björn som granne, skulle förmodligen även de mest fredsinriktade av europeiska socialdemokrater inse att Europa behöver en mäktig militär av kvalité. Således skulle Europa förmodligen lägga avsevärda krafter på att rusta upp (inte över en natt men sakta men säkert - en metod som kännetecknat hela den Europeiska Unionens historia). För att få råd med detta skulle man behöva såväl spara som få ekonomin i lite snabbare rullning, varför man också skulle låta privatisera fler saker än tidigare.

Om detta sker så skulle det innebära att rollerna Europa och USA emellan förbyttes. USA:s världsdominans skulle sakta minska - och Europas skulle växa (ungefär på samma sätt som britternas makt minskade och USA:s makt ökade under 1900-talets andra halva). Den yngre brodern i den anglo-saxiska familjen - som blev storebror - skulle återigen bli lillebror till den äldre - som nu också skulle bli storebror. Europa skulle axla USA:s mantel som världens supermakt.

Detta scenario är är förstås inte ett scenario över de direkta konsekvenserna av ett eventuellt Obama-presidentskap, men kanske ett möjligt scenario över en framtida värld med ett europeiserat USA. Det ironiska i detta scenario är dock att det skulle uppfyllas bara om USA först valde att bli européer. Först när USA klär av sig och byter kläder med Europa skulle Europa kunna axla den amerikanska dräkten. Obama skulle inte avkläda USA helt - ens om han sitter i åtta år, däremot skulle han förmodligen både ta av hatten och lösa upp skoremmarna, och på så sätt påbörja den ideologiska stripteasen.

Inga kommentarer: