lördag 11 oktober 2008

Obama tackar McCain för att han tonar ner hetsretoriken

Många av McCains konservativa supportrar har allt hätskare krävt att McCain ska börja med vilka metoder som helst för att besegra Obama. På en av McCains town-hall-meetings i Minnesota i fredags, skrek en kvinna som höll i mikrofonen att Obama var en arab, varpå McCain tog mikrofonen ifrån henne och sa att Obama inte var det och förklarade att Obama var en anständig familjeman. Pressen på McCain under hans town-hall-meetings har dock blivit hätsk i fråga om det kompakta motståndet mot Obama. Så hätsk att McCain många gånger tvingats försvara sin motståndare. Som i detta klipp nedan, när han förklarar att han beundrar senator Obama och respekterar honom och att han vill att alla ska se till att ha respekt, varpå han möts av höga burop;Obama noterade i sin kampanj att McCain försvarat honom mot de hätska angreppen och tackade McCain med orden:

“I want to acknowledge that Senator McCain tried to tone down the rhetoric in his town hall meeting yesterday,” Mr. Obama said, speaking at an early-morning rally in North Philadelphia. “I appreciated his reminder that we can disagree while still being respectful of each other. I’ve said it before, and I’ll say it again – Senator McCain has served this country with honor, and he deserves our thanks for that.”

Med det inte sagt att de två kandidaterna inte kritiserar varandra, för det gör de mycket hårt från varsitt håll. Men med en ömsesidig respekt som inte alltid delas av deras anhängare.

Inga kommentarer: