onsdag 30 september 2009

In Memoriam: Irving Kristol

Irving Kristol - som av somliga kallats neokonservatismens grundare - avled den 18 september. Här är en personlig intervju med Kristol från 1995 i samband med releasen av hans bok "Neoconservatism: The Autobiography of an Idea" - där han berättar om sitt liv, sin politiska utveckling och sina olika ståndpunkter. Fram till mitten av 1970-talet var han Demokrat tills han insåg att han hörde hemma i det Republikanska partiet (en historia inte helt olik Ronald Reagans). Irving Kristol hade en helt utmärkt syn på världen - och i en tid när de flesta har vitt spridd nidbild av neokonservatismen, är Irving Kristol väl värd att lyssnas till:

Del 1:Del 2:Del 3:Del 4:Del 5:Del 6:

Inga kommentarer: