tisdag 15 september 2009

Obamas skoltal startar politiskt skolbarnskrig

Inför Obamas tal till landets skolbarn för en vecka sedan så valde många skolor att inte låta sina elever se talet, som somliga konservativa menade var till för att hjärntvätta barnen med Obamas politiska åsikter. Så var det förstås inte, och Obama höll ett tal där han inspirerade eleverna att göra sitt bästa i skolan. Däremot fanns det skolor som inte sände talet. Vilket nu fått fler konsekvenser.

Arlingtons skoldistriktsledare Jerry McCullough har beslutet att han inte tänker låta 600 femteklassare delta i ett Super Bowl event nästa vecka där George W. Bush ska medverka. McCullough bad förra veckan om ursäkt när det framkom att han inte tillåtit eleverna se president Obamas skoltal live samtidigt som han gett eleverna tillstånd att åka till Cowboys Stadium där Bush ska delta den 21 september. Nu söker han dock botgöring genom att inte tillåta eleverna det heller.

"I have informed the North Texas Super Bowl XLV host committee that the AISD will not participate in the kickoff event on Sept. 21 in order to maintain our focus on instruction," förklarade McCullough.

"In retrospect, I can see the district's decisions concerning these two events could be seen as favoring one event over another," förklarade han. Briljant att han i efterhand kunde räkna ut den saken - han skulle behöva gå tillbaka till skolbänken själv.

De som ytterst blir drabbade är dock eleverna - och det bara på grund av envisa vuxnas politiska skolbarnskrig. Amerikansk historia är fylld av exempel på när något barn träffar en president, och sen 40 år senare själv blir president. Dessa elever snvas dock inte bara på en möjlighet att få uppleva samma sak, utan på två sådana. Det om något borde förtjäna föräldrarnas protester (oavsett vilken president föräldrarna stödjer).

Källa: Star-Telegram

Se även tidigare inlägg:

Obamas skoltal 20090908

Vita Huset retirerar ifråga om Obamas skoltal 20090904

Inga kommentarer: