söndag 20 september 2009

Obama vill förlänga the Patriot Act

Ett av Bushadministrationens - av många - mest kritiserade beslut de första åren efter 9/11-attacken var The Patriot Act, som gav regeringen rätt att avlyssna telefonsamtal, e-mails, ta del av andra institutioners information et c - för att stoppa eventuella terroristplaner.

The Patriot Act röstades igenom av båda partier i Kongressen veckorna efter den 11 september 2001, men många röster har sedan dess höjts för att avskaffa eller mildra lagen som i slutet av detta år kräver Kongressen re-auktorisering för att fortgå. President Obama har därför manat Kongressen att godkänna lagens fortsättning. Vita Huset är medvetna om att många Demokrater vill förmildra lagen, och är öppen för detta, så länge det inte underminerar effektivitet. I ett brev till Kongressen manar en av administrationens representanter vid namn Ronald Weich, som handhar lagstiftande frågor Kongressen:

“We are aware that members of Congress may propose modifications to provide additional protection for the privacy of law abiding Americans. The administration is willing to consider such ideas, provided that they do not undermine the effectiveness of these important authorities.”

I den debatt kring lagen som väntas uppstå, så kommer röster att höras från båda sidor: både kritiker och förespråkare. Somliga kritiker som vill mildra lagen vill te x att en lag från juni 2008 ska rivas upp, som ger immunitet mot civila åtal eller stämningar mot kommunikationsbolag som samarbetar med de federala myndigheterna - en lag Bushadministrationen ansågs behöva för att privata företag skulle vilja lämna ut information till FBI, och en lag som senator Obama röstade för.

Patriot Act var tveklöst en av de lagar som svensk media inte förstod sig på, men som användes för att måla upp en nidbild av president Bush. Helt säkert medförde lagen vissa problem - men det var en lag som grundläggande behövdes, och som gjorde landet säkrare. En linje Obama-administrationen också tycks gå på.

Källa: New York Times

2 kommentarer:

Johan K sa...

"Patriot Act var tveklöst en av de lagar som svensk media inte förstod sig på, men som användes för att måla upp en nidbild av president Bush. Helt säkert medförde lagen vissa problem - men det var en lag som grundläggande behövdes, och som gjorde landet säkrare"

Jag vet inte om jag kan hålla med dig här. Att ett land skulle vara säkrare för att regeringen har rätt att avlyssna alla medborgare utan deras vetskap är för mig bara ett spel för opinionen. Lika många terroristattentat skulle kunna inträffa utan hjälp av elektronisk kommunikation. Det har fungerat i alla tider och kommer fungera i alla tider.

Det vi ser idag över hela världen, lögner om ökad säkerhet till priset av förlorat privatliv är knappast någon framtid jag vill leva i. Den dag vi inte har något privatliv alls, då allt ska kontrolleras för att du ska passera som OK, den dagen kan vi lika gärna sluta leva våra liv då de inte längre är värda något annat än att bara vara ett nummer i registre som några ska sitta och hålla koll på.

/J

Ronie Berggren sa...

Jag håller med dig: men så vitt jag förstår saken så är inte Patriot Act och den tillbehörande avlyssningslagen (FISA) lika genomgripande som te x våra svenska lagar.

Men ja - oavsett hur det förhåller sig där, så är min syn på saken att lagar som Patriot Act förhindrar ett ännu mer genomgripande kontrollsamhälle - ett samhälle som skulle uppstå om terrorism verkligen lyckades. Att stoppa terrorism och på så vis visa att vår västerländska civilisation inte kan kastas in i kaos, förhindrar den totalitarism som kaos orsakad av okontrollerad terrorism tveklöst skulle medföra.

Det är en väldigt svår balansgång dock. Men jag anser att Patriot Act hade kunnat vara mycket värre. Men givetvis bör man vara försiktig med alla lagar, likt den lagen.