tisdag 15 september 2009

Opinionsvinden vänder något för Obama

Sommarens för Obamas del sjunkande opinionssiffror tycks ha, om inte vänt, så åtminstone bromsats. Real Clear Politics visar en ökning i opinionen på ca 1% för Obamas del, som nu stöds av 53.5%. Det är en knapp ökning - men likväl en sådan. Och mycket talar för att det var Obamas sjukvårdstal som gjorde susen.

En annan undersökning visar också att en majoritet av USA:s läkare, 62.9% stöder en "public option", dvs ett statligt sjukvårdsalternativ parallellt till de privata.

Motståndet bland allmänheten är dock fortfarande stort och en undersökning av Washington Post-ABC News visar att 46% är för den föreslagna reformen, medan 48% fortfarande är emot. Energin finns dessutom fortfarande på motståndarnas sida (något som märkts inte minst i de senaste dagarnas protester) - och den Republikanska senatorn Olympia Snowe, som är president Obamas bästa chans att få till stånd någon form av bipartisansk reform, förklarade i söndags att alla Republikaner i Senaten är emot ett public option och att president Obama därför borde avskriva detta - eftersom det inte finns någon möjlighet att en sådan reform godkänns.

Sjukvårdsreformen är alltså fortfarande en öppen fråga, men motståndarna till en reform där regeringen konkurrerar med den fria marknaden, är den grupp som pressar på mest. Obama tycks dock ha lyckats med att tillfälligtvis ge sig själv lite mera tid att förbereda ännu ett motangrepp. Och så kändes det inte för några dagar sedan. Striden om reformen fortgår således.

Se även tidigare inlägg:

Sjukvårdsdebatten fortsätter efter Obamas tal 20090914

Inga kommentarer: