söndag 20 september 2009

Values Voter Summit 2009

I helgen har Values Voter Summit 2009 hållits på Omni Shoreham Hotel i Washington DC - en organisation som syftar till att promota de socialkonservativa frågorna kring aborter, homoäktenskap et c. En mängd kända Republikanska namn har närvarat. Här är några korta inslag från några av konventets talare:

Mike Huckabee, baptistpastorn som förra året deltog i Republikanernas primärval fick i en opinionsundersökning på konventet 28% stöd i rollen som Republikanernas näste presidentkandidat, vilket var 12% mer än någon annan kandidat. Huckabee kritiserade bl a Obamas sjukvårdsreform och förklarade att den var bipartisansk bl a annat pg a - ja, lyssna:En annan av talarna var den 22-årige Carrie Prejean, Miss California 2009 som blev känd när hon i Miss USA 2009 förklarade att hon ansåg att äktenskap var förbehållet en man och en kvinna, som på konventet förklarade att Gud gett henne tillfället att få ge det svar på frågan hon fick:Tidigare Massachusetts-guvernör Mitt Romney gav också Demokraternas miljöförslag om utsläppstak - som för närvarande går trögt fram pg a den utdragna diskussionen om sjukvårdsreform - en känga och sa följande:Två kända socialkonservativa namn som inte fanns med på konventets närvarolista var Sarah Palin och Newt Gingrich.

En annan sak som hände på konventet var att medlemmar i publiken kom och avbröt TV-reportrarnas live-rapportering, såväl reportrar från MSNBC som Fox News. Reportrarna tolkade detta som att folket från publiken var aggressiva - medan vad de tycktes protestera mot var att reportrarna talade så högt att de som satt längst bak blev störda och inte hörde vad som sades framifrån. Vad det mesta indikerar är att organisatörerna av konventet inte var speciellt strategiska när de placerade ut press-platserna. Här är ett inslag om den saken:Vad konventet visade var att socialkonservatismen inte är död, och förmodligen kommer att spela en stor roll för Republikanerna i nästa års kongressval - och konventet blev i mångt och mycket en fortsättning på CPAC som hölls i våras. Konventet - i likhet med CPAC känns litegrann som att vrida tillbaka klockan till den Republikanska pre-Bush eran under den kristna högerns glansdagar. Republikanernas slutsats efter förlusten 2008 tycks dock fortsätta att vara att partiet i alla avseenden gått alldeles för långt mot mitten, och att lösningen är att upprepa allt som Reagan gjorde för 30 år sen. Huruvida det är ett lyckat koncept eller ej återstår att se - däremot har de inga problem med att entusiastiskt kritisera president Obama. Och i en tid när de flesta inte gör detta, så är sådan kritik (när den inte framförs vid helt fel tillfällen) en välbehövlig frisk fläkt.

Se även tidigare inlägg:

CPAC 2009 - En sammanfattning 20090303

Inga kommentarer: