onsdag 16 september 2009

Obamacare kritiseras av latino-representanter

Den Republikanske kongressmannen Joe Wilsons utbrott "You lie!" när president Obama under sitt sjukvårdstal nämnde att illegala invandrare inte skulle täckas med statliga medel, orsakade därefter en diskussion: Joe Wilson var ohövlig, men hade han rätt? Kommer "Obamacare" att täcka inte bara fattiga, utan även miljoner som befinner sig i landet illegalt?

I Obamas plan är svaret nej: inga illegala immigranter kommer att ges rätt till amerikansk sjukvård. Däremot fanns det sådana provisioner i tidigare reformförslag som cirkulerade i Kongressen. Efter Wilsons utbrott och den påföljande diskussionen så förtydligade dock Vita Huset sin ståndpunkt: illegala invandrare skulle inte täckas av sjukvårdsreformen.

"The president has been clear since the campaign that he does not intend for health insurance reform to cover undocumented immigrants,"
sa en talesman för Vita Huset.

Vita Husets starka tonvikt vid detta har dock fått Demokrater på vänsterkanten och aktivister som representerar latinamerikaner att höja på ögonbrynen - somliga anser t o m att "Obamacare" kan komma att göra sjukvårdssituationen ännu svårare än den redan är för illegala invandrare.

Den Demokratiske kongressmannen Luis V. Gutierrez, medlem i the Congressional Hispanic Caucus sa att de för närvarande omvärderade sin syn på Obamas reformplaner:

Wilsons utbrott sades en "mean, ugly way. And what the president did was create an even meaner, uglier public policy to accompany it."

Kongressen arbetar för närvarande för att arbeta ut ett system där fattiga och låginkomsttagare får subventioner för att kunna köpa en sjukförsäkring - något som dock inte kommer att gälla illegala invandrare. Obamas förslag kommer dessutom att göra det svårare för dessa att få vård eftersom förslaget kommer att portförbjuda dokumentslösa invandrare från den privata försäkringsmarknaden. Idag kan även invandrare utan identietsdokument köpa försäkringar på den privata marknaden - något som kan komma att förändras om reformen går igenom.

Immigrationsadvokater anser att detta kan komma att orsaka huvudbry för Vita Huset om the Congressional Hispanic Caucus, pressas av sina valdistrikt att rösta mot reformen.

Obama har sagt att han stöder en plan för att få de 12 miljoner illegala invandrarna att bli medborgare - förslaget i sjukvårdsreformen tycks dock, menar somliga, motsäga den tanken:

"It's a contradiction in terms," sa Gutierrez vidare, "to say that people live in the shadows, that they live in a constant state of exploitation -- and then to push public policy that simply pushes them further into the shadows, further onto the periphery of society."

Källa: Los Angeles Times

Se även tidigare inlägg:

Obamas sjukvårdstal orsakar Demokraterna problem 20090915

Inga kommentarer: