söndag 1 augusti 2010

Stimulanspaketet - hjälpte eller stjälpte?

Det råder i USA en stor ideologisk debatt om Obama stimulanspaket från förra året på 786 miljarder dollar. Räddade stimulanspaketet USA från en andra depression, så som Obama-administrationen hävdar? Eller har det snarare bara hämmat ekonomin och inneburit en ökad statsskuld och en hämning av återhämtningen?

Två ekonomer som menar att såväl TARP som stimulanspaketet räddade ekonomin från en andra depression, är professor Alan S. Blinder från Princeton University och Mark Zandi, chefsekonomi vid Moodys Analytics, som tillsammans gjort en studie som konstaterar just detta - något New York Times skriver om i följande artikel.

Synen på stimulanspaketet är dock delad mellan de båda partierna överlag och i synnerhet mellan de konservativa republikanerna och de övriga (inom båda partier). PBS News diskuterar här saken utifrån de två forskarnas studie:Jag anser inte att stimulanspaketet har hjälpt ekonomin långsiktigt eller i dess helhet - tvärtom så indikerar krisen att medicinen mot recessioner inte är keynesiansk interventionspolitik utan fria marknadsprinciper. Det första kan tveklöst hjälpa och lindra den temporära nöden (hjälp till arbetslösa et c) men den kan i längden inte rädda ekonomin. Ekonomin i USA återhämtade sig inte vare sig under eller tack vare FDR:s New Deal, vändningen kom först i och med andra världskriget när New Deal sedan länge var över. Ekonomin har heller inte återhämtat sig under den tidsperiod Obama bedömde skulle behövas för hans stimulanspaket att verka.

Politico har här en artikel där Frank Donatelli, arbetande vid den republikanska organisationen GOPAC, jämför Obamas 17 första månader i Vita Huset med Ronald Reagans 17 första månader. Två presidenter som båda hade stora recessioner att tackla men som båda bemötte dessa med helt motsatta mediciner. Mycket läsvärd artikel där författaren dels förklarar att Reagans skattesänkningar et c vände en dalande ekonomi - vilket Obamas strategi inte gjort. Han förklarar också att den recession Obama nu haft att tackla inte är den värsta sedan depressionen och att såväl Gerald Ford 1974 som Ronald Reagan 1981 ärvde situationer som var svårare. En mycket läsvärd artikel.

Se även tidigare inlägg:

Paul Ryan skarpt kritisk till Obamas finansreform 20100701

Ett ostimulerande stimulanspaket 20100621

Inga kommentarer: