måndag 21 juni 2010

Ett ostimulerande stimulanspaket

Pittsburgh Tribune har här en artikel om småstaden Leadville, Colorado där en stor hemgjord skylt pryder ena änden av staden med texten:

"Vote Obama? Embarrassed Yet?"


Obama-administrationen tänker spendera sommaren med att promota sitt 786 miljarder dollars stimulanspaket, som Obama gång på gång hävdar räddade USA från en andra depression. Ett påstående som snällt sagt är väldigt förenklat.

Leadville tillhör dock en av många städer som stimulanspaketet inte har räddat från någonting alls.

"We didn't receive any of the stimulus money," säger borgmästare Bud Elliot. "We weren't eligible because we are considered too poor of a community."


Elliot, som är demokrat, säger att stimulanspaketet var till för stora städer, inte småstäder som hans.

"You had to be shovel-ready. We are small-town, (so) we weren't," sa borgmästaren efter att ha deltagit på ett 3-dagars seminarium för att ta reda på om hans område kunde få några jobb genom stimulanspaketet.

En av stadens medborgare, 28-årige Chad Rose är förundrad över att Obamas så välpolerade kampanj från 2008 som lovade så mycket misslyckats så kapitalt med att koppla till folk:

"I know that we weren't voting for this much spending. In fact, we were voting against it."


Allan Meltzer, professor i politisk ekonomi vid Carnegie Mellon University kommenterar stimulanspaketets icke-stimulerande effekter:

"The stimulus program had very little stimulus,"och förklarar att vad stimulanspaketet främst gjorde var att förflytta delstaternas egna budgetunderskott till den federala regeringen och säger vidare: "Transferring the deficit from the state to the federal budget doesn't do much."


"You could say I am somewhat disappointed in this administration so far," kommenterar Elliot slutligen Obama-administrationens insatser.

Leadville är dock inte den enda staden som märkt av detta. I grannstaden Lamar med 10 000 invånare säger borgmästare Roger Stagner att inte heller hans stad fick någon hjälp:

"Very little of what Washington does helps us out here. While there is always an expectation that you might get help, our economy depends on ourselves."


Jeff Brauer, professor i statsvetenskap vid Keystone College kommenterar stimulanspaketet:

"The stimulus spent a lot of money, ran up the deficit and debt and, worst of all, generally did not change people's behaviors. That's bad public policy."


Han förklarar vidare att många väljare i området som stödde Obama är besvikna:

"They wanted Washington to tighten its belt and balance its books, just as they have had to do with their own families in these tough economic times," vad de fick var istället mer okontrollerat spenderande utan några positiva konsekvenser:

"And worse than that, they are not seeing the benefits of this deficit spending. It's not giving them better lives, it's not fixing the problems."


På vägar runtom Colorado finns dock stora pampiga skyltar med texten:

"Project funded by the American Recovery and Reinvestment Act"


Några synliga tecken på stimulansprojekt syns dock inte, varför den hemma gjorda skylten i Leadville förmodligen bättre uttryckte ortsbornas känsla:

"Vote Obama? Embarrassed Yet?"


För att bemöta detta missnöje tänker alltså Obama-administrationen spendera sommaren med en stor pr-kampanj för ett stimulanspaketet - en pr-kampanj som förmodligen inte hade behövts om dess effektivitet varit lite mer synlig.

Källa: Pittsburgh Tribune

Se även tidigare inlägg:

Biden och Obama promotar "the Recovery Summer" 20100619

Inga kommentarer: