måndag 9 maj 2011

FNS: Dick Cheney om Bin Ladins död

Tidigare vice-president Dick Cheney intervjuades på Fox News Sunday om Bin Ladins död, där han berömde Obama för att ha dödat Bin Ladin, men Cheney - som under åren varit en av Obamas främsta kritiker kring dennes säkerhetspolitik - anser fortfarande att det är beklagligt att Obama avskaffat så många av de viktiga redskap Bush-administrationen införde i kriget mot terrorismen. Han ger dock Obama pluspoäng för några av sina egna initiativ, som upptrappningen av obemannade flygplan.

Cheney talar också om de tuffa förhörsprogram som Bush-administrationen införde, som han anser förmodligen var en viktig faktor i avslöjandet av den information som nu ledde till Bin Ladins död. Cheney förklarar också att Bush-administrationen var noggranna med att ta reda på vad som kunde göras och inte göras, samt vad som var lagligt - vilket ledde fram till "de tuffa förhörsmetoderna". Cheney skulle också rekommendera återinförde att lägga tillbaka alternativet på bordet. Cheney förklarar också att alla tekniker Bush-administrationen legitimerade var tekniker som användes på USA:s egen underrättelse och militärpersonal i träningssyfte.

Cheney för ett mycket klart och tydligt resonemang, och påminner om att Bush-administrationen hade en mycket klarsynt syn på hotet från terrorismen:Se även tidigare inlägg:

MtP: Bin Ladins död 20110508

Inga kommentarer: