tisdag 17 maj 2011

Ugandas anti-gay-lag lagd på is

Ugandas kontroversiella anti-gay-lag, som skulle påbjuda dödsstraff för homosexuella är nu av den lagstiftande församlingen lagd på is. Möjligtvis kan frågan tas upp nästa period som börjar nu i juni, vilket David Bahati, som kommit med det ursprungliga förslaget också ämnar göra - men lagstiftningsprocessen måste i sådana fall börja om från början, vilket många gay-rättsaktivister i Uganda ser som en stor seger.

Här har Rachel Maddow - som rapporterat bättre och mer ingående om den här frågan än de flesta andra nyhetskällor jag följt, ett inslag om saken:

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economyHär skriver DN också om ämnet, där betoning i sann svensk mediarapportering naturligtvis läggs på att kristna pastorer stöder förslaget:

De starka krafter i det afrikanska landet som pläderar för dödsstraff, bland annat kyrkliga ledare, har drivit på för att skärpa de redan hårda straff som kan utdömas för homosexuella handlingar.


Lagförslaget i Uganda är ytterst beklagligt. Men det måste sättas i rätt perspektiv, ett perspektiv svensk media så sällan lyfter fram. Skillnaderna mellan Uganda (som överlag är kristet) och nästan vilket muslimskt land som helst i detta avseende är enormt. I Uganda är den här frågan kontroversiell - i Saudiarabien halshuggs homosexuella, och det är där inte särskilt märkvärdigt alls. I Iran hängs homosexuella, och inte heller det är särskilt märkvärdigt.

Till skillnad från Europa så är Afrika en kontinent där gruppidentitet är mycket viktigare än individuell identitet (helt enkelt för att om du i många delar av Afrika inte tillhör en grupp så kommer du inte att överleva). I sådana samhällen blir udda sociala beteenden väldigt lätt stigmatiserade. Det gäller även homosexualitet. Det intressanta i sammanhanget är därför inte om Uganda har samma syn på homosexualitet som Sverige - utan hur man utifrån sina egna förutsättningar förhåller sig till frågan. Och i det avseendet agerar Uganda mycket mer föredömligt än de flesta muslimländer (där något motstånd mot att homosexuella dödas knappt existerar). Det finns - och tillåts - i Uganda ett motstånd mot dödsförslaget mot homosexuella, det finns i landet också mängder av pastorer som är emot lagförslaget (de är emot homosexualitet också, men det är en helt annan sak än att vara för dödsstraff av homosexuella). Den poängen missar DN, precis som väntat. Svensk media förstår nämligen väldigt sällan innebörden av pluralistiska demokratier - en innebörd som betyder att människor med helt olika världsuppfattningar likväl kan leva fredligt tillsammans och driva sina meningsskiljaktigheter utifrån demokratiska spelregler - inte att alla ska tycka samma saker.

För mer om detta mycket intressanta och viktiga ämne rekommenderas mina två inlägg nedan.

Se även tidigare inlägg:

SVT om anti-gay-lagen i Uganda och kristendom 20110317

Gay-aktivist-mordet i Uganda 20110205

Inga kommentarer: