måndag 16 mars 2009

Irakier är mer hoppfulla

Irakierna har blivit mer hoppfulla. En ny undersökning visar att våld och hot inte längre är vad som bekymrar det irakiska folket mest. Nu är vardagliga bekymmer om jobb och ekonomi av högre prioritet.

Undersökningen som gjordes av BBC, ABC News och NHK i februari visar att 85% av irakierna anser att har gått från "ganska bra" till "väldigt bra". Vilket är en höjning med 23% från förra året. Bara 8% sa att säkerhetsläget var sämre, vilket kan jämföras med 26% förra året.

65% anser att deras liv fungerar bra eller ganska bra, vilket är en ökning med 9% från förra året. Strömförsörjning har varit ett problem ända sedan invasionen av Irak påbörjades. Förra året sa bara 10% att de hade en pålitlig elförsörjning - en siffra som nu stigit till 37%. När det gäller tillgången till bränsle för att laga mat och köra så har tillgången också ökat. 2008 sa 19% att de hade bra eller ganska bra tillgång till detta. I år har siffran gått upp till hela 67%.

På frågan vilket politiskt system som bäst gynnar Irak svarade i år 64% att demokrati var det bästa. 19% att en islamisk stat var det bästa. Och 14% att en stark ledare var det bästa.

Det kan jämföras med samma fråga 2007, när bara 43% svarade att demokrati var det bästa. När 22% svarade att en islamisk stat var det bästa. Och när 34% ansåg att en stark ledare vore det bästa.

Det är goda nyheter för Iraks del. Undersökningen visar dock också att irakierna är skeptiska till utländsk inblandning - vilket gäller såväl USA och Storbritannien som Iran. Men det borde betraktas som goda nyheter det också - eftersom västvärldens mål från början var att skapa just ett självständigt och demokratiskt Irak.

Källa: BBC

Inga kommentarer: