söndag 20 mars 2011

Det amerikanska hjälparbetet fortsätter

De amerikanska hjälpinsatserna i Japan fortgår - och utgör det närmaste samarbetet mellan länderna sedan slutet av andra världskriget. MSNBC rapporterar här:

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economyEtt närmare samarbete länderna emellan är den positiva effekt som katastrofen ifråga förhoppningsvis kan medföra.

Se även tidigare inlägg:

Radioaktivtet har spridits i Japan 20110319

Inga kommentarer: