onsdag 30 mars 2011

Elizabeth Taylor och Israel

Dagens Hollywood behärskas överlag av en kritisk vänster. En vänster där många ledande gestalter präglas av Vietnam - och därav har fått en kritisk syn på sitt eget land. Det fanns dock en tid när Hollywood var annorlunda, och när Hollywood även var tämligen pro-israeliskt.

Den 23 mars avled Hollywood-legenden Elizabeth Taylor som i unga år var känd för sin skönhet och på äldre dar blev känd för sin kamp mot AIDS. Men Taylor var även väldigt pro-israelisk. 1959 konveterade hon till judendom och därefter engagerade hon sig starkt för Israel på ett sätt som idag överlag är otänkbart i Hollywood.

Hon köpte israeliska obligationer i sådan utsträckning att hennes filmer bojkottades i arabvärlden, ställde in en resa till Moskva för att Sovjet fördömt Israel i sexdagarskriget. Hon undertecknade ett brev som fördömde FN:s resolution som jämställde sionism med rasism, och erbjöd sig 1976 att byta plats med en gisslan tagen av PLO. 1982-83 besökte hon Israel och träffade premiärminister Menachem Begin och gav sitt stöd till sovjetiska judars rätt att emigrera till Israel.

Taylors bortgång har inte helt markerat slutet för relationen mellan Hollywood och Israel - likväl är eran när människor som Taylor var genuina Israelvänner och hade stöd till Israel som en viktig del av livet över. Och idag har många också intagit motsatt syn, med krav på bojkotter etc, mot Israel.

Här har MSNBC ett inslag om hennes bortgång och hennes arbete mot AIDS:

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economyOch här ett inslag om hennes begravning:

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economyKälla: Washington Post

Se även tidigare inlägg:

Livet i IDF 20110324

Israels syn på händelserna i mellanöstern 20110305

Islamiska krafter visar sig i Egypten 20110222

Inga kommentarer: