söndag 27 mars 2011

Kampen om Wisconsin fokuserar nu på Högsta Domstolen

Kampen i Wisconsin om guvernör Scott Walkers omstridda anti-fackförenings-lag har tagit en ny vändning. Nu gäller det striden om den domare som förmodligen kommer att avgöra lagens öde.

Den omstridda lagen röstades i genom en efter en snabb process i Wisconsins kongress - men processen stämdes från olika håll och frågan hamnade således i domstol innan lagen kunde implementeras. Wisconsins Högsta Domstol, som kan komma att få sista ordet i frågan (men ännu inte avgjort om de kommer att ta sig an frågan), har en konservativ majoritet med 4 mot 3. Den 5 april hålls dock ett val till domstolen, och om den konservative domaren David Prosser inte vinner så riskerar domstolen, enligt konservativa, att styras av vänsterliberala som inte kommer att ha något emot att sätta punkt för Scott Walkers reform - något de liberala aktivisterna givetvis hoppas, varför valet till domare nu är den stora frågan.

David Prosser förstod själv (det politiska) hotet mot honom från aktivisterna:

"There are a lot of very angry people out there," he said in a recent interview with Journal Sentinel editors and writers. "They are very easily mobilized, and if you can get them to focus their anger on a particular target, namely me, my tenure on the Supreme Court may be very brief."


Här talar Wisconsins nye senator Ron Johnson situationen:Källa: JSOnline

Se även tidigare inlägg:

Om lagprocessen i Wisconsin 20110323

Inga kommentarer: