måndag 13 april 2009

Mexikos ambassadör talar om gränsproblematiken

President Obama besöker Mexiko senare i veckan för att diskutera främst gränsproblematiken med de tilltagande drogkrigen som spillt över också till USA. Här talar Mexikos ambassadör Arturo Sarukhan om vad den mexikanska regeringen förväntar sig i samarbetet med USA. Han säger bland annat att USA:s tillåtande av militära handeldvapen för privat bruk gjort att våldet trappats upp sedan det amerikanska förbudet mot detta löpte ut 2005:Se även tidigare inlägg:

Obama förbereder sig för immigrationsfrågan 20090409

USA ökar responsen på våldet i Mexiko
20090325

Clintons gåva till Mexiko 20090323

USA:s och Mexikos krig mot droger 200900321

Mexikansk borgmästare kommenterar drogkriget 20090315

Mexikos drogkrig 20090315

Inga kommentarer: