måndag 20 april 2009

Intervju med Michael Hayden

CIA:s förre direktör Michael Hayden intervjuas här på Fox News och ger sin syn på saken gällande Obamas offentliggörande av dokumenten från Bushtiden som beskriver CIA:s förhörsmetoder på Guantanamo. Bland annat förklarar han vilka långsiktiga negativa konsekvenser Obamas beslut kan komma att få på underrättelsetjänsten, och han diskvalificerar det argument som somliga, bland annat Obamas stabschef Rahm Emanuel framfört, om att mycket av informationen i de dokument som nu offentliggjordes redan varit känt. Hayden säger att med den retoriken så innebär det att man alltid när information läcker ut bakvägen och skapar rykten i sådana fall bör offentliggöra informationen öppet och officiellt. Ett motargument med mycket tung vikt. Han förklarar också att metoderna faktiskt fungerade och att CIA genom metoderna visst fick information som ledde till att stoppa terroristattacker. Han förklarar vidare att alla tidigare CIA-chefer, inklusive Obamas egen CIA-chef rådde Obama att inte offentliggöra dokumenten. Något Obama likväl gjorde, och i egenskap av president också har full rätt att själv fatta ett slutgiltigt beslut om. Här är i alla fall Hayden i denna mycket intressanta intervju som tar upp en aspekt som vanlig media (och inte minst svensk sådan) många gånger förbiser genom att på förhand bestämma sig för att CIA:s metoder var förkastliga:Se även tidigare inlägg:

Intervju med Rahm Emanuel
20090420

Diskussion om tortyrmetoder
20090419

Obama släpper information om förhörsmetoderna på GITMO 20090417

Inga kommentarer: