onsdag 15 april 2009

Clinton-administrationens CIA-program för Al Qaida-fångar

Somliga röster på den amerikanska vänsterflanken - och definitivt röster här i Europa vill se en utredning om vilka människorättsövergrepp som begicks av Bushadministrationen i kriget mot terrorismen. En av de saker vi i Sverige länge tryckt på är CIA:s hemliga utlämningsprogram, med de svenskar som sägs ha överlämnats till CIA och sedan torterats i fängelser i Egypten.

Obama-administrationen har inte varit helt begeistrade över den idén. Dels därför att Obama-administrationen nu själva måste styra skutan - vilket innebär också att bruka i mångt och mycket samma amerikanska - inte Republikanska - metoder som föregående administration. Något som upprört somliga vänstergrupper (se te x följande artikel hos Politico). Men det finns också en annan orsak: det är nämligen inte bara Bush-administrationen som använt sig av tuffa metoder i kriget mot Al Qaida. Hotet från Al Qaida uppstod redan under Clinton-administrationen, som redan då tillät mycket tuffa metoder i hanteringen av Al Qaida-medlemmar.

Michael F. Scheuer, professor i säkerhetsstudier vid Georgetown University, skriver här hur Clinton-administrationen hade ett utlämningsprogram där Al-Qaida-fångar skickades till fängelser i Saudiarabien - ett program professor Scheuer själv konstruerade 1995 och sedan drev i 40 månader. Pg a CIA:s arbete både under Clinton och Bush, skriver han - är USA idag säkrare.

Scheuer skriver sen om hetsjakten mot Bush-administrationen:

"All of the whining to date has been nothing more than a Democratic effort to politically hang Mr. Bush.... ...and to make sure that the far worse things that happened to those rendered under the direction of that merry pair of felons, Clinton and Berger, are hidden from public view. "

I sitt vittnesbörd för Kongressen 2007 beskriver Michael F. Scheuer hur utlämningsprogrammet av Al-Qaida fångar började som ett reslutat av president Clintons beslut att attackera och lösa upp Al Qaida. Bill Clinton och hans närmaste män var också från början tydliga med att fångar som togs inte skulle överföras till amerikansk mark - istället skulle fångarna föras till andra länder som likt USA anklagade fångarna för något. Syftet med att ta fångar (högre uppsatta ledare inom Al Qaida) var bara att "få bort dem från gatan", och på så vis eliminera hotet de utgjorde, samt att ta tillvara eventuella dokument i deras ägo. Inte mer än så. Fångarna skickades sedan iväg till andra länder. Kravet från USA:s sida var bara att dessa länder skulle behandla fångarna enligt sina egna lagar (dvs inte under USA:s lagar). Efter 9/11 så hävdade dock Bill Clinton och hans närmaste att man krävde att de andra länderna skulle behandla fångarna enligt amerikansk standard - något Scheuer dock menar inte stämmer, så löd inte instruktionerna. Fångarna skickades till fängelser i mellanöstern och därefter var de inte längre USA:s problem - fängelser där inget antyder att de skulle behandlats enligt samma standard som i USA. Han förklarar också att de juridiska övervägandena innan någon utlämning gjordes var betydligt mindre under Clinton-administrationen än den varit under Bush-administrationen - och under Clintons tid gjorde man det hela tämligen öppet.

En iakttagelse som givetvis är väldigt intressant. Precis som i fallet med Irak - där problematiken började direkt efter Gulfkriget och präglade Bill Clintons fulla två ämbetsperioder - men där ljuset helt riktades enbart på den senare Bushadministrationen i samband med Irakkriget(se min artikelserie om Irakkriget), så har kriget mot Al Qaida innan Bush kom till makten sällan talats speciellt mycket om. Helt uppenbart bekämpade USA Al Qaida också innan 9/11 och innan Bush kom till makten. Givetvis inte i proportioner, men samma grundläggande kamp, som tydligen också drevs med samma grundläggande metoder.

För kritiker av Bush-administrationen - och europeiska sådana i synnerhet - så tål den saken att tänkas på.


Se även tidigare inlägg:

Obama måste stå upp för amerikansk integritet 20090406

Spansk domstol vill åtala Bush-anställda 20090401

Inga kommentarer: