tisdag 28 april 2009

Den amerikanska allmänheten vill inte ha tortyråtal

Den politiska debatten om tortyrens vara eller icke-vara - eller snarare om någon bör åtalas eller inte för de förhörsmetoder som användes på somliga fångar tiden efter attacken den 11 september 2001 gå het i Washington. En nylig opinionsundersökning visar dock att en majoritet av amerikanerna motsätter sig sådana åtal.

62% motsätter sig att Kongressen tillsätter en utredningskommission. Bara en tredjedel anser att Kongressen bör utreda det hela - vilket är lika många som i februari, dvs innan de senaste dokumenten om förhörsmetoderna släppts.

Bland Republikanerna är motståndet mot Kongressförhör om saken nästan enhälligt, och 89% av Republikanerna motsätter sig en kongressutredning av Bushadministrationen. Bland de oberoende motsätter sig 60% en sådan utredning, och bland Demokraterna motsätter sig 51% en sådan utredning.

Den statistiken innebär dock inte att de anser att metoderna var rätt, bara att kapitlet nu är avslutat. 37% anser att waterboarding och andra aggressiva förhörsmetoder ibland kan rättfärdigas. 46% anser att sådana metoder aldrig kan rättfärdigas, och 71% anser att metoderna i fråga bör klassificeras som just tortyr.

Inget antyder heller att Obamas offentliggörande av dokumenten har skadat hur allmänheten uppfattar att han hanterar hotet från terrorismen. 55% anser att han sköter det jobbet bra, 28% anser att han inte gör det. Att hantera hotet från terrorismen var en av de frågor där president Bush, även i sin popularitets mest tynande dagar fortfarande hade högt förtroende. I september 2008 ansåg bara 29% att Bush skötte sitt jobb som president bra, men 50% ansåg däremot att han gjorde landet tryggare. En annan fråga där allmänheten idag fortfarande föredrar president Bushs position framför Obamas är gällande om Guantanamo ska förbli öppet och en plats för USA att förvara terrorister. 44% anser att basen bör stängas, medan 47% anser att den bör fortsätta användas. (Bush ansåg dock även själv att den behövde stängas, om än inte på samma akuta sätt som Obama). Åsikterna om Guantanamo har inte förändrats i speciellt stor utsträckning de senaste månaderna: de flesta Demokrater anser att basen bör stängas, medan de flesta Republikaner och oberoende anser att den bör fortsätta brukas.

Källa: CBS News

Se även tidigare inlägg:

De förvirrade tortyrkritikerna 20090427

Inga kommentarer: