lördag 25 april 2009

Hillary Clinton i Irak

Utrikesminister Hillary Clinton anlände idag till Irak, vilket är hennes första resa till landet i egenskap av USA:s toppdiplomat. Irak har de senaste åren - och sedan truppökningen 2007 blivit allt säkrare. Våldet i landet är det minsta sedan månaderna direkt efter invasionen 2003 - detta trots att de senaste månaderna visat tecken på en ytterligare våldsuppgång i landet (något som förmodligen kan sättas i samband med att de brittiska styrkorna lämnat Irak och de amerikanska sakta men säkert börjat göra detsamma). Dagarna före Clintons ankomst dödades minst 159 människor attenat. Hillary Clinton var dock optimistisk och förklarade att Irak, våldet till trots, gjort stora framsteg.

"I think that these suicide bombings ... are unfortunately, in a tragic way, a signal that the rejectionists fear that Iraq is going in the right direction," sa Clinton. Ord, som måste sägas, klingar väldigt snarlikt med fd president Bushs förklaring till våldet - att fienden hatade frihet och inte kunde stå ut med tanken på en demokrati i landet.

"I think in Iraq there will always be political conflicts, there will always be, as in any society, sides drawn between different factions, but I really believe Iraq as a whole is on the right track,"
sa Clinton vidare.

Hillary Clinton, som befann sig i Irak för att försäkra den irakiska regeringen om fortsatt amerikanskt stöd, trots truppnedtrappningen sa inför ett möte med premiärminister Al Maliki och president Talabani:

"We want the Iraqi people to know that the United States remains committed to helping them navigate through this period and have a better future,"

USA planerar ett i princip totalt tillbakadragande av trupper år 2011. Men redan den 30 juni i år planerar Pentagon att låta trupperna dra sig tillbaka från alla stora städer, inklusive Baghdad. Truppnärvaron kan dock komma att behållas i somliga städer, förklarade USA:s befälhavare i Irak general Raymond Odierno, om den irakiska regeringen bad om detta.

Hillary Clinton ska också träffa krigsänkor och tala inför en samling irakiska hjälparbetare på den amerikanska ambassaden. I sitt tal inför Kongressutskottet för utländska operationer, förklarade Clinton i fredags att hjäparbetare tillsammans med alla civila tjänstemän i Irak och Afghanistan, är mer utsatta än soldaterna. I Afghanistan de senaste åtta åren, har 1 av 10 civila tjänstemän dött - vilket kan jämföras med 1 av 57 soldater. En fråga som Clinton i förhöret med Kongressen förklarade att det behövdes en ny strategi för att bemöta. Att förändringar sker tänker hon visa genom att på ambassaden i Irak hålla ett town-hall-meeting med hjälparbetarna, som där får tillfälle att uppleva en större samvaro med den amerikanska regeringen.

Källor: MSNBC, Yahoo News

Inga kommentarer: