tisdag 21 april 2009

Stimulerat bidragsfuskande utreds

UPPDATERAD: 20090424

Nästan 20 kriminalutredningar pågår relaterat till räddningspaketet på 700 miljarder dollar (TARP). Neil Barofsky - specialutredare för räddningspaketet - säger i en rapport som senare idag lämnas till Kongressen att i det utredningar som pågår så utreds korruption, korporations- aktie- och skattefusk. Och i en radiointervju berättar Barofsky att en utredning handlar om bankämbetsmän som mixtrat med bokföringen för att kvalificera för att att få regeringspengar.

"Those who make intentional misrepresentations in the TARP application process or in their financial reporting to Treasury may be in violation of several criminal statutes," förklarar rapporten.

En rädsla finns dock även bland banker för att de ska åtalas för något de gjort som var lagligt när de gjorde det.

"Companies are fearful that the regulatory structure could be built on the backs of criminal defendants," säger advokaten Charles Clark.

Att utredningar görs är bra - det gäller dock att vara försiktig och inte skuldbelägga banker/företag och eventuella och andra mottagare av stimulanspengar för saker där regeringens egna spelregler brister - så som i mångt och mycket hände när nyheterna om AIG:s bonusar blev stora dagsnyheter och dessa som påföljd blev syndabockar - detta trots att företaget inte gjorde något olagligt, eller bröt mot de kriterier som ursprungligen sattes upp från regeringens sida. Samtidigt visar de pågående stimulansutredningarna den inneboende problematiken med räddningspaket; när gratis pengar delas ut tenderar den mänskliga naturen att vilja roffa åt sig så mycket som möjligt - vilket i sig blir ett incitament som öppnar för fusk.

CNBC har här ett inslag om saken:

Källa: USA Today

Se även tidigare inlägg:

Ron Paul talar om det riktiga problemet bakom AIG-bonusarna 20090321

AIG-anställda lever i fruktan 20090321

Svensk rapportering om Obama och AIG 20090320

Representanthuset röstar igenom jättebeskattning av bonustagarna 20090320

AIG och bonusmissbruket 20090318

Inga kommentarer: