söndag 19 april 2009

Bush och Obama - Durban I och Durban II

2001 höll FN sin världskonferens om rasism i staden Durban i Sydafrika. Konferensen var tämligen kaotisk där de olika grupperna gjorde vad de kunde för att få fram just sin åsikt om vad för slags rasism som skulle bekämpas. Sveriges representant Mona Sahlin talade om hur människor med icke-heteronormativ sexuell läggning inte borde behandlas annorlunda, medan de afrikanska länderna var mer intresserade av att kräva ersättning för kolonialtiden.

Det mest kontroversiella var dock arabländernas stämplande av Israel som en rasiststat - något som såväl Israel som USA motsatte sig det skarpaste, vilket också ledde till att Israels och USA:s delegation (den sistnämnda ledd av utrikesminister Colin Powell) lämnade konferensen. En handling som då kritiserades. Reed Brody för Human Rights Watch kommenterade USA:s utträde så här:

"This Conference presents a unique opportunity for the nations of the world to define, condemn, and remedy racism and racial discrimination. The U.S. should be part of that process, and its departure is a deep disappointment to the victims of racism who have placed their hopes in this meeting."


USA:s agerande sågs alltså av Human Rights Watch som anstötligt, och ett sätt att visa att de inte brydde sig om problemen med rasism (en intressant sak att anklaga en svart utrikesminister för).

Kritiken mot beslutet kom dock även från hemmaplan. Den svarte vänsterpredikanten Jesse Jackson sa att han var besviken över att president Bush lät debatten om Israel att fälla avgörandet för USA:s deltagande på konferensen.

Jag har inte undersökt saken noga, och vet därför inte hur svensk press eller opinion då reagerade på att USA i protest lämnade konferensen. Många svenska grupper fördömde arabländernas klassificerande av Israel som rasiststat - men däremot var det bara USA och Israel som aktivt lämnade konferensen i protest. Det var dock då.

Den här gången, på uppföljningskonferensen (också kallad Durban II) som inleds i Genève på måndag, så kommer majoriteten av västnationer att bojkotta evenemanget, så även Sverige. DN skriver i en artikel så här:

"Strömhoppen fortsätter från FN:s kritiserade och kontroversiella konferens om rasism som inleds på måndagen i Genève."

Och i en annan artikel förklarar Sveriges integrationsminister Nyamko Sabuni varför Sverige inte tänker delta på ministernivå på följande sätt:

- Det har ju varit tunga och problematiska förhandlingar som visserligen har vänt senaste veckan till att bli konstruktiva och rätt så bra, men vi har bestämt att Sverige inte medverkar på ministernivå.

Konferensen har föregåtts av intensiva diskussioner mellan, grovt förenklat, "öst och väst" där oenighet har rått om frågor som yttrandefrihet kontra religionsfrihet, Förintelsen och kolonialismen.

Men trots att länderna alltså kunnat mötas i många stridsfrågor avstår Sverige från ministermedverkan för att inte genom sin närvaro "legitimera odemokratiska krafter som vi misstänker kan komma att kidnappa hela konferensen".


Att Sverige tillsammans med de flesta andra västerländska demokratier väljer att inte delta i konferensen, som uppenbarligen tar sin utgångspunkt, inte i den demokratiska västvärldens definition av rasism, utan istället i ytterst ideologiska och politiska ambitioner - är förstås av godo och en markering för riktiga mänskliga rättigheter. För åtta år sedan gjordes dock denna markering bara av Israel och USA. Något de då fick kritik för. Man kan dock fråga sig om den enorma uppmärksamhet - och den faktiska granskning som skett gällande konferensens innehåll - som riktats på årets konferens, verkligen skulle ha skett om USA inte gjort en sådan tydlig markering för åtta år sedan? Jag tror inte det - av den anledning att FN i en mängd andra sammanhang drivit igenom en hel del andra i demokratiska ögon obskyra beslut som inte alls ägnats samma uppmärksamhet.

Vad USA 2001, under George W. Bush och Colin Powell således gjorde, var alltså tvärtemot vad talesmannen för Human Rights Watch sa var ett arrogant beteende mot offren för rasism, istället en markering nu åtta år senare fortfarande ekar(och denna gång med betydligt större kraft) och som visar att det demokratiska världssamfundet inte tänker låta totalitära (och riktigt rasistiska) stater komma undan med vad som helst bara för att det hela drivs i FN:s regi. Det om något är mycket gott. Och vi har USA att tacka för den saken - både Obama-administrationen som valde att inte delta i årets konferens, och Bushadministrationen som redan för åtta år sedan visade var skåpet skulle stå.


Se även tidigare inlägg:

USA nobbar FN-konferens
20090228

Inga kommentarer: