måndag 27 april 2009

De förvirrade tortyrkritikerna

Det kan skrivas mycket - väldigt mycket - om den pågående tortyrdebatten. Jag tänker här bara kort sammanfatta de olika ståndpunkterna i frågan, samt belysa vissa grundläggande saker, som det i debatten kan vara lätt att glömma bort - men som aldrig får förglömmas.

Sammanfattningsvis ser situationen ut så här:

Den amerikanska vänsterns yttersta vänsterkant anser att USA använt sig av brutal tortyr på Guantanamo - och att de som gjort detta därför bör åtalas för brott mot mänskliga rättigheter - såväl agenterna som utförde det hela, som dem som stod politiskt ansvariga. Allra helst hade de vilja åtala fd president Bush och vice-president Cheney - men medvetna om att det förmodligen aldrig lär ske, så nöjer de sig med att försöka komma åt Bushadministrationens diverse juridiska rådgivare i frågan.

Sansade Demokrater, som anser att USA faktiskt bedrivit tortyr och inte bara "tuffa förhörsmetoder" anser att handlingen förvisso var förkastlig, men att agenterna i fält bara lydde order. Hit hör president Obama, som helst vill lägga allt bakom sig, men som i ett uttalande öppnade dörren för åtal mot fd Bushanställda - ett ansvar han dock inte tog på sig själv utan lämnade i sin justitieminister Eric Holders händer.

Moderata Demokrater, och Republikaner; som te x Demokraten Joe Lieberman och Republikanen John McCain, motsätter sig metoderna - och anser att dessa bör klassificeras som tortyr (John McCain blev också skendränkt i Vietnam, så han lär veta vad han pratar om) - men anser likväl inte att någon ansvarig bör åtalas. Detta därför att det skulle splittra nationen. Om de juridiskt ansvariga åtalades för att ha gett politikerna (dvs Bush, och de medlemmar i Kongressen som regelbundet uppdaterades i frågorna) juridiska råd, så skulle få personer i framtiden vilja bli presidentiella rådgivare, i rädsla för att senare åtalas för att ha gett "felaktiga råd".

Andra Republikaner anser inte att metoderna kan betraktas som tortyr (och i jämförelse med Saddam Husseins tortyr, Nazitysklands, Nordkoreas, etc - så kan det knappast det heller) - och att metoderna dessutom var nödvändiga för att få ut information från toppfångar inom Al Qaida; information som sedan skyddade landet från ytterligare attacker. Hit hör te x fd vice-president Dick Cheney.

Med det sagt, går jag vidare.

Om metoderna bevisligen fungerat - så stöder jag Dick Cheneys linje. Om de inte fungerat så stöder jag McCain och Liebermans linje. I Europa tenderar dock åsikterna om Guantanamo och dess förhörsmetoder under Bushadministrationens tidiga dagar ligga i linje med den amerikanska vänsterns yttersta vänsterkant; Bush och hans administration torterade folk, och detta borde de åtalas för. Och hur bra de än tycker om Obama så anser de att det är synd att han inte på ett tydligare sätt driver den linjen. Något som uttrycks te x i lokaltidningen Allehanda.se där jag bor där följande kritik riktas mot att Obama (då) helt motsade sig åtal av dem som torterat:

"Obama ska å ena sidan ha en eloge för att ha offentliggjort de CIA-dokument som beskriver det amerikanska bruket av tortyr under kriget mot terrorismen. Å andra sidan fegar presidenten ur och väljer att ursäkta förhörsledarna som uppges ha handlat "i god tro" när de misshandlade, skendränkte och förnedrade krigsfångar i strid med Genèvekonventionen...

"I en tid av stora utmaningar och oroande splittring tjänar vi ingenting på att lägga tid och energi på att skuldbelägga människor för det som varit", menar president Obama i ett uttalande och slår fast att vad som hänt läggs till handlingarna utan åtgärd. Han kommer inte att låta torterare ställas inför rätta vare sig i USA eller i internationella domstolar.

Många hade nog förväntat sig mer av den nye presidenten."


Att dock i högre grad betona behovet att att åtala Bush (eller ev hans anställda - och i logikens namn Kongressens kommitté som informerades om saken) än behovet av att åtala Khalid Sheik Mohammed visar dock hur lite förmåga att särskilja mellan gott och ont - rätt eller fel (ja, just det) som de skarpaste Bushkritikerna har.

USA med Guantanamo och dess förhörsmetoder (eller tortyr om du så vill) - går inte att jämföra med andra länder som bedrivit tortyr. Det går inte att jämföra med Nazitysklands koncentrationsläger, dit helt oskyldiga judar skickades bara för att de var judar; det går inte att jämföras med de sovjetiska Gulag-lägren dit folk skickades för vilka petitessanledningar som helst, som KGB kunde hitta på (de hade t o m avrättingskvoter som regeringen ville att de skulle uppnå). Det går heller inte att jämföras med Saddam Husseins tortyrkamrar, där folk sänktes ner levande i syrabad och där kvinnor våldtogs i åsyn av sina familjer och där tortyren bedrevs av perversa våldsmänniskor som sadistiskt njöt av att leka gudar - något som visade sig inte minst i att ingen gick säker, och att det enskilda människolivet ringaktades totalt. Stalin sägs ha haft nya unga flickor hos sig varje natt (vem vet vad som hände med dem då, och vad som hände med dem därefter) och nazisternas omänskliga behandling av judar är väldokumenterad. Faktum är att Guantanamo inte ens går att jämföra med USA:s internering av amerikanska Japaner under andra världskriget (på order av Franklin Delano Roosevelt, som gärna jämförs med Obama) - och vill man tala om riktigt tuffa amerikanska fångläger så går få saker upp mot Sydstatarnas fångläger i Andersonville där omkring 12 000 nordstatsfångar dog under inbördeskriget pg a svält, och där avbildade fångar såg ut som dem som överlevde de nazityska fånglägren.

De fångar som torterats på Guantanamo har inte varit oskyldiga (dvs USA har inte medvetet torterat oskyldiga, till skillnad från te x Saddams tortyrhålor, även om oskyldiga säkert kan ha hamnat i kläm och undantag därför helt säkert finns - vilket naturligtvis är förfärligt, något som också rapporterats om i denna blogg vid ganska många tillfällen. Som te x här). De har heller inte plockats på gatan hur som helst utan tagits tillfånga på stridsfälten i Afghanistan (sen huruvida de bara hamnat i skottlinjen av ren otur eller pg a att de medvetet var där för att kriga är en annan sak). Fångarna som tillfångatagits och förhörts har dessutom tillhört (eller i varje fall starkt misstänkts för att tillhöra) den terroristgrupp som just dödat nästan 3 000 människor i attacken mot tvillingtornen i New York och Pentagon i Washington DC. Khalid Sheik Mohammed, som skendränktes nästan 200 gånger av CIA inom loppet av en månad, var inget oskyldigt lamm. Deroy Murdock skriver i följande artikel på Real Clear Politics:

----------------------------

[Citat] "...the ceaseless whimpering over KSM's [Khalid Sheiks Mohammeds] waterboarding almost universally neglects his victims' agony. KSM masterminded the 9/11 massacre (2,976 dead, 7,356 wounded). He also, he said, "decapitated with my blessed right hand the head of the American Jew, Daniel Pearl, in the City of Karachi, Pakistan." KSM financed the February 1993 Twin Towers bombing (six dead, 1,040 injured). According to the March 16, 2007, Wall Street Journal, KSM admitted he was "directly in charge" of "managing and following up on the Cell for the Production of Biological Weapons, such as anthrax and others, and following up on Dirty Bomb Operations on American Soil."

KSM has no regrets. In a Guantanamo military-commission pleading to U.S. Army Judge Col. Stephen Henley, KSM and four co-defendants wrote on March 5:

Your intelligence apparatus, with all its abilities, human and logistical, had failed to discover our military attack plans before the blessed 11 September operation. They were unable to foil our attack . . .

Our prophet was victorious because of fear. At a month distant, the enemy did not hear from him. So, our religion is a religion of fear and terror to the enemies of God: the Jews, Christians, and pagans. With God's wiling [sic], we are terrorists to the bone. So, many thanks to God.

The Arab poet, Abu-Ubaydah Al-Hadrami, has stated: "We will terrorize you, as long as we live with swords, fire, and airplanes." . . .

We will make all of our materials available, to defend and deter, and egress you and the filthy Jews from our countries. . . .

We ask to be near to God, we fight you and destroy you and terrorize you. The Jihad in god's cause is a great duty in our religion...Your end is very near and your fall will be just as the fall of the towers on the blessed 9/11 day. . . .

So we ask from God to accept our contributions to the great attack, the great attack on America, and to place our nineteen martyred brethren among the highest peaks in paradise.


Thus, my eyes stayed as dry as the Sahara upon learning that American counterterrorists had dampened KSM's nostrils 183 times. I prefer to cry for the 2,976 individuals whom KSM, Abu Zubaydah, and their colleagues slaughtered on 9/11. Of the 2,752 they killed at the World Trade Center, 1,125 (41 percent) were literally vaporized. These victims' loved ones do not have so much as bone fragments to bury, place flowers upon, or shed tears over.

Now that is torture." [Slutcitat]

----------------------------

Den poängen får aldrig förglömmas. För det är en poäng av oändlig vikt. De intellektuellt förvirrade människor som anser att Bush bör åtalas (och som ofta kan väldigt lite om Al Qaida, dess ideologi och dess metoder och som många gånger tror att "kriget mot terrorismen" är ett amerikanskt påhitt), hade, om de fått möjlighet att välja, förmodligen hellre släppt Khalid Sheik Mohammed fri, än Bush. Det är faktiskt just så de i dagsläget agerar - såväl naiva européer som politiskt hämndlystna vänsteraktivistiska kulturkrigare som skränar om att åtala Bushadministrationen. Dessa ser inte längre än näsan räcker. De är lika blinda och naiva som skaran som i valet mellan Jesus och Barrabas, hellre ville se Barrabas än Jesus frikänd.

Beroende på inställning till en sådan skara av blinda kycklingar kan man antingen ha Jesu åsikt "Fader förlåt dem, för de vet inte vad de gör" - eller ordspråket (som i mitt tycke bäst uttrycks i Metallicas låt "King Nothing"): "be careful what you wish you may regret it, be careful what you wish you just might get it".

Jag gillar film, och även en del teve-serier. Några av de filmserier jag gillar är Hannibal Lecter-filmerna. Hannibal är tveklöst en grym person, men vad som gör honom intressant och som även får honom att framstå som sympatisk är att han bara brukar sina metoder mot människor där det finns en specifik orsak att göra detta (det är också tveklöst det som gjort filmerna så populära - inte hans metoder i sig, som även i värre tappning skulle kunna hittas i vilken annan splatterskräckis som helst). Lite samma tema återfinns i serier som Dexter, eller i Saw-filmerna. Det betyder inte att Lecter et c handlade rätt (uppenbarligen ansåg de att de hade rätten att agera domare, bara för att de såg andras brister - jag personligen föredrar Jesu tes om att inte se stickan i någon annans öga utan att först ha granskat bjälken i sitt eget). Poängen med exemplen är dock att man måste ha förmågan att särskilja motivet bakom handlingen; för även om Bushadministrationen tveklöst agerade oändligt mycket snällare mot GITMO-fångarna, än gjordes i Saddam Husseins fånghålor, i Gulaglägren och i Nazityskland, så är det främst motivet bakom USA:s agerande som skiljer dem från de tidigare exemplen. Om man inte kan särskilja det i detta avseende, så kan man heller inte göra det i något annat.

Det betyder inte att det inte finns tänkvärda poänger i kritiken mot Guantanamo - för det gör det definitivt. Kritik som Bushadministrationen förmodligen borde ha lyssnat på (och bemött) bättre. Men de poängerna är inte (om man nu dvs tror att Al Qaida är en reell fiende, och att det inte var USA:s regering som låg bakom 9/11-attacken) lika viktiga som den poäng jag med detta inlägg just har gjort.

De som inte kan förstå det är lika blinda som skaran som hellre ville släppa Barabbas än Jesus fri.

Som tur är, är jag ganska säker på att president Obama inte tillhör den skaran. Och förhoppningsvis sätter han ned foten på rätt sida i den absurda debatt som nu pågår.


Se även tidigare inlägg:

Senatorerna John McCain och Patrick Leahy om tortyrfrågan 20090427

Några röster om tortyrdebatten 20090424

Obama öppnar upp för politiskt tortyrkrig
20090422

Politiker vill göra Sverige till fristad för GITMO-fångar 20090103

Inga kommentarer: