måndag 20 april 2009

Debatt om privata militärvapen

Det är nu 10 år sedan dödsskjutningen i Columbine High - en massaker som gjorde fenomenet med skolmassakrer till ett internationellt omtalat fenomen. Sedan dess har många fler liknande incidenter inträffat - och debatten om vapen i USA har såväl sedan som innan dess diskuterats livligt. Här diskuterar Wayne LaPierre, vice-president för National Rifle Association - och Ed Rendell, guvernör för Pennsylvania huruvida militärvapen ska vara lagligt för privat bruk.

Dessa vapen förbjöds av Bill Clinton, men förbudet som behövde förnyas 2005 för att få fortsatt giltighet förnyades inte av president Bush, varefter sådana vapen återigen blev lagliga. Frågan var också så het att Bill Clinton pg a förbudet förlorade sin tidigare majoritet i Kongressen 1994. I dagens debatt är det inte bara dödandet av oskyldiga inom landet som föranleder prat om förbud, utan även situationen i Mexiko där stora delar av drogkriget bedrivs med vapen som lagligt köpts i USA och sedan sänts över gränsen. Obama-administrationen är ideologiskt för striktare vapenlagar, men har föga politiskt kapital att genomdriva ett sådant. Men debatten pågår. Här är diskussionen mellan Wayne LaPierre från NRA och guvernör Rendell som motsätter sig vapnen:Se även tidigare inlägg:

Experiment om vapen i USA 20090412

Inga kommentarer: