onsdag 15 april 2009

Guvernör Rick Perry står upp för Texas oberoende

Den amerikanska konstitutionens tionde tillägg förklarar att delstaterna har självstyre i alla avseenden som konstitutionen inte uttryckligen ger makten till den federala regeringen, eller inte uttryckligen förbjuder de enskilda delstaterna från att ha. Det tionde tillägget lyder som följande:

"The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the States, are reserved to the States respectively, or to the people."

Texas delstatssrepresentant Brandon Creighton anser dock att den federala regeringen med dess alltmer ökade makt över delstaterna, kört över det tionde konstitutionstillägget. Han har därför skrivit en resolution vid namn House Concurrent Resolution (HCR) 50 - som fastslår Texas konstitutionsgaranterade oberoende, där en del av resolutionen med följande ord uttrycker Texas syn på relationen med Washington på följande sätt:

"...the Tenth Amendment means that the federal government was created by the states specifically to be an agent of the states; and whereas, Today, in 2009, the states are demonstrably treated as agents of the federal government... ...therefore, be it resolved, that the 81st Legislature of the State of Texas hereby claim sovereignty under the Tenth Amendment to the Constitution of the United States over all powers not otherwise enumerated and granted to the federal government by the Constitution of the United States;"

Texas guvernör Rick Perry gav häromdagen, den 9 april, sitt stöd för resolutionen och höll då följande tal där han bland annat säger:

“I believe that our federal government has become oppressive in its size, its intrusion into the lives of our citizens, and its interference with the affairs of our state. That is why I am here today to express my unwavering support for efforts all across our country to reaffirm the states’ rights affirmed by the Tenth Amendment to the U.S. Constitution. I believe that returning to the letter and spirit of the U.S. Constitution and its essential 10th Amendment will free our state from undue regulations, and ultimately strengthen our Union.”

För alla dem intresserade av den amerikanska konstitutionen och förhållandet mellan delstaterna och den federala regeringen så är den debatt som Rick Perry här går in på mycket intressant. Här är talet. Don´t mess with Texas:

Inga kommentarer: