söndag 12 april 2009

Experiment om vapen i USA

Den amerikanska vapenkulturen är inte bara grundlagstiftad utan också tämligen starkt folkförankrad. Så starkt förankrad att inte ens en Demokratisk president tillsammans med en Demokratisk kongress - som överlag tenderar att vara mer skeptiska mot privata handeldvapen än Republikanerna, på något seriöst sätt planerar att ta sig an ämnet. I debatten om vapnens vara eller icke- vara i den amerikanska kulturen har somliga menat att skolelever bör ha rätt att bära vapen i skolan, just för att skydda sig mot galningar. Skulle det fungera?

Diane Sawyer, gör här för ABC News ett intressant experiment där 6 personer ges vapenträning och därefter placeras med ett vapen i en för dem oväntad situation. Ett experiment som ger ett ganska bra svar på den tidigare frågan.

Och här är en fortsättning på experimentet som visar ytterligare risker med beväpnade studenter.

Här är ett annat inslag om när ungdomar av misstag dödar varandra med vapen - och ett medföljande experiment om vad som händer när ungdomar oväntat hittar skjutvapen.

Här följer ännu ett inslag där en ung pojke från ett vapenhärjat område i Flordia, där 60% av eleverna i hans skola känner någon som blivit skjuten - får möjlighet att be USA:s nye president Barack Obama om något.

Här är ett annat inslag där ABC News kollar vad som hänt två år efter Virginia Tech massakarern, varefter myndigheterna lovade att arbeta mot vapenspridningen. Har de lyckats? Är det idag svårare än det då var att få tag i ett skjutvapen?

-----------------

Att vapenproblematiken i form av massakrer och olycksskjutningar är stor, råder liten tvekan om. Lika lite tvekan råder om det faktum att privat vapeninnehav är grundlagsstadgat. Vad USA behöver göra är dock att hitta en balans mellan rätten till allmänt vapeninnehav och den problematik detta medför.

Se även tidigare inlägg:

Taliban tar på sig ansvaret för amerikansk dödsskjutning 20090404

Eric Holder tonar ner anti-vapenretoriken 20090329

Pro-vapen Demokrater protesterar mot eventuellt vapenförbud 20090318

Vapenförsäljningen skjuter i höjden 20081214

Bobby Jindal talar inför National Rifle Association 20081214

Michael Moores propaganda - del 2 20081211

Inga kommentarer: