söndag 19 april 2009

Obamas tal på the Summit of the Americas

Här är president Obamas tal på the Summit of the Americas i Trinidad och Tobago. Obama förklarar att han kommer inte för att diktera utan för att rikta in sig på ett jämlikt framtida partnerskap med grannarna i söder. Ett budskap som togs emot med stor glädje. Han gick sedan vidare och förklarade olika specifika saker som USA och länderna på mötet kunde göra tillsammans för att bemöta gemensamma utmaningar. Han förklarade också att USA hade förändrats, och att USA:s policy inte skulle vara att lägga sig i andra länders egna angelägenheter - men, förklarade han vidare, det innebar också att andra länder inte kunde skylla allt som hände dem på USA - vilket var en mycket bra poäng, och en balansgång som behöver gås för att kunna ta ett steg av närmande:Se även tidigare inlägg:

Varmare relationer mellan USA och Venezuela 20090419

Obama i latinamerika; skakar hand med Chavez, mjukar tonen mot Castro 20090418

Inga kommentarer: