måndag 16 februari 2009

Bill Clinton svär sig fri från ansvar för finanskrisen

Bill Clinton intervjuas av Ann Curry i Texas, där tidigare president Clinton befinner sig i samband med ett Clinton Global Initiative event. Där säger han att han anser att den globala krisen är det allvarligaste, men också mest kortsiktiga problemet för USA - eftersom de kommer att ta sig ur krisen. Det mellan-långsiktiga största hotet är fortfarande Al Qaida och islamistisk terrorism - medan det allra mest långsiktiga problemet utgörs av den globala uppvärmningen. Han berömmer också Obama och säger att hans stimulanspaket är "bron över problematiska vatten". På frågan om president Clinton har något ansvar gällande den nuvarande ekonomiska krisen (en fråga Ann Curry ställer i ljuset av en Time-artikel där Bill Clinton hamnar på plats 13 av 25 i en lista över vilka som kan beskyllas för finanskollapsen) - så försvarar han sig genom att säga att tror någon verkligen att den nuvarande krisen skulle ha ägt rum, om han varit president de senaste åtta åren? Han tror inte att någon annan tror det.

Inga kommentarer: