lördag 14 februari 2009

Jeb Bush imponerad av det svenska skolsystemet

Floridas fd guvernör Jeb Bush förklarar i en intervju med Wall Street Journal att han är imponerad av det svenska skolsystemet och hur vi integrerar invandrare. Jag citerar ett stycke ur Wall Street Journals artikel:

What comes through when Mr. Bush is asked about education is how radical his views are. He would toss out the traditional K-to-12 scheme in favor of a credit system, like colleges have.

"It's not based on seat time," he says. "It's whether you accomplished the task. Now we're like GM in its heyday of mass production. We don't have a flourishing education system that's customized. There's a whole world out there that didn't exist 10 years ago, which is online learning. We have the ability today to customize learning so we don't cast young people aside."

This is where Sweden comes in. "The idea that somehow Sweden would be the land of innovation, where private involvement in what was considered a government activity, is quite shocking to us Americans," Mr. Bush says. "But they're way ahead of us. They have a totally voucherized system. The kids come from Baghdad, Somalia -- this is in the tougher part of Stockholm -- and they're learning three languages by the time they finish. . . . there's no reason we can't have that except we're stuck in the old way."


Oavsett om vi svenskar är lika imponerade - så indikerar Jeb Bushs fascination att vårt system likväl tycks fungera bättre än det amerikanska.

I intervjun talar han också om en mängd andra saker. Han säger att han för närvarande inte är intresserad av några framtida politiska personval, och att han känner sig helt bekväm med tanken på att inte ställa upp i politiska val fler gånger:

"I'm totally comfortable with what I'm doing and how I'm going about it. I hope I can find a role to play that doesn't include running for office to make a contribution."

Trots att han personligen verkar ha lagt politiken åt sidan så utgör det dock ett ämne av stort intresse som han gärna pratar om. Han talar te x om det Republikanska partiets framtid och säger att Republikanerna måste vara ett parti för hela nationen, och att man inte kan förbigå stora stater som te x Kalifornien. Det går att vinna sådana delstater. Kalifornien dignar under bördan av ett 42 miljarder dollars underskott, som beror på alltför stor regeringsexpansion. Republikanerna har och bör ha en sak gemensamt: begränsad regering.

"I think the one common thread throughout all these strains of conservative thinking and Republicanism is limited government. If we don't have that in common, what else do we have?" säger han.

Han förklarar också att Republikanerna måste lösa immigrationsfrågan. Man kan inte skrämma iväg latinorösterna som man te x gjorde förra året. Jeb Bush stöder därför det immigrationsförslag som hans bror - president Geroge W. Bush, och John McCain förespråkade, men som stora delar av det Republikanska partiet var emot - som skulle tillåta de illegala invandrare som redan befann sig i landet att få stanna - eftersom någon massdeportering helt enkelt inte är realistisk.

Jeb Bush ger också beröm till president Obama för att ha lett en väldriven valkampanj. Han menar dock att det vore bra för Obama om denne bröt med en intressegrupp inom partiet, nämligen lärarfacket.

"He(Obama) can bring about a transformation of education" and speak "on behalf of the kids that traditionally are shut out of the learning process, and [allow] a thousand flowers to bloom, not just one prescribed from Washington." säger Jeb Bush.

Jeb vill heller inte att Republikanerna ska gå till personligt angrepp mot President Obama och säger:

"I would never want Obama to go through what my brother went through. It might be fair that every president gets the same amount of vitriol. But it's not right for our country, it's not going to help us, and it's not going to help Republicans."


Se även tidigare inlägg:

Jeb Bush tackar nej till Senatsvalet 2010 20090109

Bush 41 har inget emot att se Jeb Bush bli president en dag 20090104

Inga kommentarer: