måndag 23 februari 2009

Världens grönaste land?

Vilket land är grönare än Japan och Tyskland, producerar mer jordvärme än hela Europa sammanlagt, utgör ett pionjärland ifråga om miljöbevarande och har några av världens tuffaste lagar gällande trafikutsläpp, energieffektivitet och naturbevarande?

Tidningen Newsweek ställer frågan i en mycket intressant artikel vid namn "Greenest nation" och svarar sedan retoriskt på samma fråga följande:

"It couldn't possibly be the United States. By now all the world knows that America, with its cheap gas, plentiful coal and eight years of a Kyoto-treaty-bashing president in the White House, is the world's biggest environmental villain. After all, America emits 50 percent more greenhouse gases than the European Union for each dollar of GDP. Per capita it's even worse: 20 tons of carbon dioxide for each American per year versus just 8.4 for a citizen of Europe.

And yet, if you were to answer the United States, you'd be more right than wrong. The statistics for the country as a whole obscure tremendous differences among the individual states—several of which, on their own, would rank as major "green" countries in their own right (which gets us to the trick). California, with its 37 million people, emits 20 percent less CO2 per dollar of GDP than Germany. It generates 24 percent of its electrical power from renewable fuels like wind and solar, compared with only 15 percent in Germany and 11 percent in Japan. It also has the world's largest solar-power plant (550 megawatts in the Mojave Desert), the largest wind farm (7,000 turbines at Altamont Pass) and the most powerful geothermal installation (750 megawatts at The Geysers north of San Francisco)."


Kalifornien är en viktig faktor - men det är inte den enda gröna delstaten i USA. Artikeln förklarar vidare:

"Indeed, California may be the greenest state in the Union, but it's not the only one. New York, with a population of 19.5 million, has even lower emissions (though that has a lot to do with much of its population living in one big city with close-knit public transport). All told, 11 U.S. states are already cleaner than Germany. America clearly has too many emissions-spewing "brown" states like energy-guzzling Texas and Florida, and Rust Belt–industrial Pennsylvania and Michigan. But neither is Europe evenly green. Twenty-three of the 27 EU members score worse than California, and several, such as Poland and the Czech Republic, spew out more emissions per dollar of GDP than big U.S. polluters like Pennsylvania."


Artikeln konstaterar sedan att en stor del av USA:s felaktiga - men dåliga "miljörykte" beror på president Bush, och somliga beslut som denne fattat. Men trots att Washington under Bush i vissa avseenden (men i andra inte) motsatte sig miljöåtgärder så har mycket gjorts på delstatlig nivå. Några exempel:

Tio nordöststater, däribland New York och Massachussetts har sina egna koldioxid-bytessystem, med syfte att skära ner sina utsläpp - som uppskattningsvis är i samma storlek som Tyskland - med 10% till 2020. Sju västliga delstater har också infört liknande system. USA har även passerat Tyskland som ledande världsetta ifråga om vindkraft, pg a stora investeringar på vindkraft i Texas. Iowa - som är USA:s tredje största vindkraftsdelstat (efter Texas och Kalifornien) genererar nu mer vindkraft än Japan.

Med den nya USA-administrationen så indikerar det mesta att USA kommer att ta ledning ifrågan, precis som man var ledande i frågan på 1970 och 1980-talet, när 90% av världens vindkraftsatsningar ägde rum i Kalifornien. 1970 införde USA the Clean Air Act, 1972 Clean Water Act och 1980 the Superfund Act (som tvingade företag att rensa upp giftiga avfall) - beslut som då var revolutionerande och vars exempel andra länder sedan följde.

Artikeln skriver vidare:

"California invented the vehicle-emissions regulations that were later copied in Europe and elsewhere. U.S. companies like Du Pont first commercialized substitutes for ozone-depleting coolants and aerosols. And America invented and set up the world's first cap-and-trade program to cut the sulfur and nitrogen emissions that cause acid rain. At international conferences on the environment, America pushed while big European polluters like Germany routinely dragged their heels in the name of saving jobs and profits."

Trots att USA inte har gått med på Kyotoprotokollet har 900 amerikanska städer likväl föresatt sig att hålla sig tll Kyotoprotokollet. Vilket artikeln kommenterar som följande:

"Europe's centralized style means negotiating a new policy can take years, and then once it's done it may as well be cast in stone. That has benefits in predictability but America is often a more flexible laboratory for policy innovation."

Och vidare:

"We tend to think of European consumers as green, buying more organic food, putting up with subsidies for solar energy or public transport," says Cleantech's Parker. But American consumers are much faster to adopt new products and shift their habits in response to price signals or changing trends, he says. They bought more than 1 million hybrid cars in the past four years, compared with barely 200,000 sold to skeptical Europeans.

Europa ligger dock framför USA när det gäller allmänna transporter och återvinning - och utvecklingen gällande miljöomsorg är inte fulländad, men USA håller än en gång på att ta ledningen i frågan. Och med Obama-administrationen kan det komma att göras också på regeringsnivå, som gjort stora löften om att satsa på miljön och skära ner USA:s co2 utsläpp med 1/3 till 2020 och med 80% 2050. Det skulle innebära en betydligt snabbare "miljöutveckling" än den som finns i Europa.

Artikeln avslutas:

"No doubt there will be other setbacks as the nation, and the world, struggle to get the economy back on track. What's certain is that the days of America as a hopeless environmental laggard are over, and a new debate and competition between the United States, Europe and Asia has begun. If it wants, America has everything in place to lead again."

Inga kommentarer: