söndag 15 februari 2009

Obama tonar ner sin pro-abortretorik

Under valkampanjen lovade Obama att arbeta för att lagstifta ett förbud som förhindrar delstater från att begränsa rätten till abort. Den retoriken har han nu när han nått Vita Huset tonat ner - åtminstone tillfälligt. Detta trots Demokraternas stora majoritet i såväl Senat som Representanthus.

Demokraterna på Capitol Hill säger att de är beslutna om att dra tillbaka många av Bushadministrationens abortpolicys som tänker de inte försöka driva igenom en stor pro-choice agenda som de socialkonservativa fruktar. Det finns dessutom många Demokrater som antingen är emot aborter helt och hållet eller som i alla fall inte förespråkar några drastiska förändringar i riktning mot en liberalare hållning. Frågan är dessutom så känslig att Obama skulle förlora stora delar av sitt politiska kapital om han engagerade sig i den - kapital han behöver för att förmå sin ekonomiska politik att överleva.

Nancy Keenan, president för NARAL Pro-Choice America, säger:

"We deal in reality. You have to be pragmatic, realistic and, in the end, strategic. The votes just aren't there."

Artikeln förklarar vidare:

"There are signs the Obama administration is in no mood for a politically draining fight over abortion. The White House persuaded Democratic leaders in the House last month to drop a provision from the economic stimulus package that would have increased Medicaid funding for family planning services."

Vad Demokraterna och Obama-administrationen dock tänker göra, är att dra in några av Bushadministrationens beslut gällande aborter och preventivmedel. Och Obama har redan agerat för att avskaffa den sk Mexico City Policy - som förbjuder internationella hälsoorganisationer från att ges amerikanskt bistånd om dessa utför aborter eller tillhandahåller familjeplanerande tjänster. Obama tänker också en lag Hälsodepartementet drev igenom strax innan Bush lämnade Vita Huset, som tillåter vårdarbetare att vägra delta i vårdpraktik som strider mot deras egen religiösa eller moraliska övertygelse. Vilket kritiker menar kan göra att människor förhindras få information om aborttjänster eller preventivmedel.

Även om President Obama alltså inte går lika hårt fram med sin pro-choice agenda som han kampanjade för - så tar han likväl mängder av steg i rätt riktning, i pro-chocie aktivisternas ögon. Därtill bör dock sägas att Obama inte förespråkar aborter, han vill bara inte att det ska lagstiftas emot det hela eftersom han inte anser att beslut om abort är beslut som kvinnor fattar lättvindigt.


Källa: Chicago Tribune

Se även tidigare inlägg:

Obama planerar lyfta förbud mot abortstöd 20090123

McCain skrämmer upp anti-abortaktivisterna 20080815

Obama och McCain talar om sin tro 20080817

Obama och McCain motsätter sig båda homoäktenskap men av olika skäl 20081101

Inga kommentarer: