torsdag 19 februari 2009

Obama nominerar kvinna till ny hälsominister

President Obama som fått se hur hans första val till hälsominister - Tom Daschle, dragit sig ur pg a en skatteskandal - har nu hittat en tänkbar ersättare i Kansas guvernörska Kathleen Sebelius; En Demokratisk guvernör i en starkt Republikansk delstat och en kvinna som gjort sig känd för att kunna navigera mellan partigränserna - en egenskap som kan behövas för att tämja de två skilda ideologiska perspektiven gällande nationell sjukvård som råder i Washington.

Guvernör Sebelius stödde Obama tidigt, och endorsade honom redan i januari 2007 - och när Obama vunnit valet fanns hennes namn också med på listan över olika tänkbara jobb inom administrationen. Nu, med stimulanspaketet färdigt och klart, kommer Obama att nästa vecka rikta in sig på sjukvård och lägga ut sina planer på hur man ska hjälpa de oförsäkrade.

Källa: Herald Tribune

Se även tidigare inlägg:

Obama om Tom Daschle: "I screwed up"
20090204

Tom Daschle och Nancy Killefer drar sig ur nomineringsprocessen 20090203

Inga kommentarer: