lördag 28 februari 2009

Jim Wallis till Sverige

Den amerikanske predikanten och samhällsdebattören Jim Wallis kommer till Sverige för att 2010 delta i Örebromötet - en ekumenisk konferens mellan Svenska baptistsamfundet, Svenska missionskyrkan, Metodistkyrkan och Equmenia, skriver tidningen Dagen.

Jim Wallis är den evangelikala kristna vänsterns främsta ansikte, och har blivit känd genom sina böcker "God's Politics: Why the Right Gets It Wrong and the Left Doesn't Get It", "Living God's Politics: A Guide to Putting Your Faith into Action" och "The Great Awakening: Reviving Faith and Politics in a Post-Religious Right America". Han är också grundare av tidningen Sojourners Magazine. Wallis har gjort sig känd för att motsätta sig det gamla gardets kristna höger, i Pat Robertson och Jerry Falwell.

Den kritik han framför riktar sig dock mot en fundamentalistisk (i amerikansk religionshistorisk kontext) kristen höger, som var betydligt mer inflytelserik under 1980- och 90-talet än den är idag. En kristen höger som under 2000-talet tagit sig en betydligt bredare evangelikal prägel och som fått den nya kristna högern och den relativt nya evangelikala kristna vänstern att söka enad front. Något som tydligt visar sig i förhållandet mellan Jim Wallis och Michael Gerson - president Bushs fd talskrivare, och stark anhängare av Bushs neokonservatism och medkännande konservatism - där de båda, tillsammans med grupper från alla politiska kanter, efter gemensam bön och diskussion enats om att upprätta The Poverty Forum, i syfte att motverka fattigdom och arbeta för humanitära frågor om immigration, tortyr och global uppvärmning.

"The coalition came together in the fall after two years of discussions between Mr. Wallis and Michael Gerson, a longtime speechwriter for former President George W. Bush. The men recruited pairings of one liberal and one conservative to study eight issues affecting the poor, such as health care, education and crime." Skriver Wall Street Journal om saken.

Jim Wallis är i Sverige - tillsammans med Shane Claiborne känd för att i kristen solidaritetsanda förespråka en mer solidarisk välfärdspolitik snarare än välstånd -> välfärd, utifrån en kapitalistisk frihandelsmodell. De är i Sverige också kända för att motsätta sig den kristna högern med dess Reaganistiska-Moral-Majority-konservatism.

Den kristna vänstern för mycket gott med sig. Det tråkigaste med den är dock att dess företrädare (Jim Wallis inte minst) spenderat stora delar av sin karriär med att placera in president Bushs neokonservatism i samma läger som den klassiska Reagan-konservatismen (som förövrigt inte heller skildras med rättvisa) - något Michael Gerson i sin bok "Heroic conservatism" tydligt förklarar att Bushs konservatism inte är och aldrig varit. Vilket konservativa som Mike Huckabee, Sarah Palin och Mitt Romney helt skulle instämma i - och beklaga sig över. I dagsläget har neokonservatismen tveklöst avfärdats av det Republikanska partiet, till förmån för Barry Goldwater och Ronald Reagan. Det är utan tvekan i viss mån den kristna vänsterns förtjänst. Men något de i backspegeln sett förmodligen inte torde vara alltför glada över. Det ska bli intressant att se om Jim Wallis under sitt Sverige-besök ger något seriöst perspektiv på saker och ting, eller om han helt enkelt bara kommer att köra ett kristet vänsterrace, som svenskar förmodligen kommer att ha mycket svårt att skaffa sig ett seriöst perspektiv till på egen hand. Det vore kul om neokonservativa evangelikala Bush-sympatisörer som Mike Gerson, eller Rick Warren och också bjöds in. Det hade om inte annat gett ett perspektiv som väldigt sällan ges på någon front i detta land.

Se även tidigare inlägg:

Rick Warren - den nya kristna högerns nya ansikte? 20081221

W gästar Sverige 20090203

Obama och Bush i svensk media 20090121

Inga kommentarer: