lördag 21 februari 2009

Pentagonrapport försvarar GITMO

En nyligen släppt rapport från Pentagon till President Obama förklarar att USA:s fångläger i Guantanamobukten möter de kriterier för human behandling som utstakas i Genevekonvetionen. Somliga saker skulle enligt rapporten dock kunna förbättras; bland annat skulle fångarna kunna ges rätt att vistas tillsammans i grupp på 3 eller fler. I dagsläget har högsäkerhetsfångar som Khalid Sheik Mohammed inlåst i sin cell 23 timmar om dygnet. Reformer skulle kunna underlätta livet även för högsäkerhetsfångar som honom. Den sammanfattande slutsatsen är dock att GITMO möter Genevekonventionens föreskrifter, inklusive Artikel 3, som kräver human behandling också av fångar tagna i icke-konventionella konflikter så som i kriget mot terrorismen.

"The bottom line is that the report found that Guantanamo is in compliance with the Geneva conventions, which we have maintained for several years. So the report essentially validated our procedures and processes," förklarar Pentagons talesman Jeffrey D. Gordon.

Människorättsgrupper instämmer dock inte i den slutsatsen:

"We strongly disagree with the government's basic conclusion that the conditions at Guantanamo comport with international standards for humane treatment," sa Pardiss Kebriaei, vid Center for Constitutional Rights, som representerar fångarna. "That assessment is difficult to digest when our clients in Camps 5 and 6 are physically and psychologically breaking down because their conditions and isolation have become so unbearable."

President Obama har beslutat att stänga ner fånglägret på Guantanamo - men däremot beslöt han i fredags att den behandling som förbjuds på GITMO ska få existera på den amerikanska flygbasen Bagram i Afghanistan - och andra områden som inte omfattas av den amerikanska konstitutionen, eftersom att släppa fångar fria i en krigszon vore ett hot mot den nationella säkerheten.

Pentagonrapporten, skriven av Adm. Patrick M. Walsh - har ännu inte blivit offentlig, är skriven som respons på president Obamas exekutiva order den 22 januari om att stänga ned fångbasen.

Källa: Los Angeles Times

Se även tidigare inlägg:

Obama upprätthåller Bushs interneringspolicy i Afghanistan 20090221

Rättegången mot USS Cole-bombare läggs tillfälligt ner 20090207

Domare nekar Obama rättegångsavbrott på GITMO
20090130

McCain tycker Obama agerar förhastat i GITMO-frågan 20090123

Problematiskt att stänga Guantanamobasen
20090123

Se även DN

Inga kommentarer: