lördag 21 februari 2009

Hillary Clinton får kritik för uttalande om mänskliga rättigheter

Hillary Clinton som nu befinner sig i Kina, får kritik för ett uttalande där hon visserligen sagt att USA kommer att fortsätta vara bekymrade över frågor om mänskliga rättigheter i Kina, som te x deras styre över Tibet - men sedan fortsatt: "But our pressing on those issues can't interfere on the global economic crisis, the global climate change crisis and the security crisis,"

T. Kumar för Amnesty International i USA sa att han var chockad och extremt besviken över Clintons uttalande:

"The United States is one of the only countries that can meaningfully stand up to China on human rights issues," sa han. "But by commenting that human rights will not interfere with other priorities, Secretary Clinton damages future US initiatives to protect those rights in China,"

Studenter för ett Fritt Tibet sa:

"The US government cannot afford to let Beijing set the agenda,"

Relationen med Kina och balansgången mellan samarbete och konfrontation är inte helt enkel för USA. Demokraterna har i viss utsträckning varit mer kritiska än Republikanerna gällande Kinas brott mot mänskliga rättigheter. Men det är förstås lätt att prata när man själv inte sitter vid makten. Det är fortfarande för tidigt att säga hur Obama-administrationen kommer att förhålla sig till Kinas brist på mänskliga rättigheter. Men Clintons uttalande är problematiskt just av den anledning att det skickar Kina signalen att USA kommer att se mellan fingrarna på framtida brott mot mänskligheten inom landet eftersom det ekonomiska samarbetet är viktigare.

Innan Hillary Clinton åkte iväg till Asien skickade Amnesty International, USA henne följande meddelande:

"As you prepare to make your first trip to the People’s Republic of China as Secretary of State, our organizations strongly urge you to make human rights issues a prominent topic in your public and private discussions with the Chinese leadership and people.

Your visit will set the tone for the U.S.-China relationship in the new Obama administration. This will be the crucial moment to signal to the Chinese government that the quality of its relationship with the United States will depend in part on whether it lives by universally accepted human rights norms in its domestic and foreign policies."


Bush-administrationen fick kritik för att i stor utsträckning samarbeta med Kina. Och President Bush kritiserades för att han åkte till OS i höstas, trots att många världsledare valde att inte göra detta pg a att de ansåg att ett land som Kina inte delade de värderingar som OS representerade. Bush-administrationen var dock alltid tydliga med synen på mänskliga rättigheter - däremot förstod de att de knappast skulle kunna förändra Kinas inställning, och att det ekonomiska samarbetet var viktigt. Man sa dock aldrig öppet att mänskliga rättigheter inte skulle komma att sättas före det ekonomiska samarbetet (på samma sätt som man inte uttryckligen anklagade Kina för att manipulera sin valuta), vilket gjorde att man hade ett politisk kapital att hota med om man så önskade. Genom att uttala sig som Clinton gjorde så försvinner den tystnadens buffert som USA annars hade haft att om än inte i praktiken bryta handeln med Kina pg a mänskliga rättigheter, så likväl kunna förmå dem att ändra sig genom att hota med att göra det. Ett sådant potentiellt hot förlorar dock udden när nationens utrikesminister gör sådana uttalanden.

Samtidigt kan man också förstå Clinton. Obama-administrationen har betraktas med skepsis av kineserna - och finansminister Timothy Geithners uttalande under senatsförhöret om att han ansåg att Kina manipulerade sin valuta gjorde kanske att man nu ansåg att Kina måste förstå att man inte vill vara fientliga mot dem. Men frågan är i så fall, om det bästa sättet att visa detta är att säga att mänskliga rättigheter inte är det viktigaste. Jag tror att uttalandet var ett misstag av Clinton. Men vi får se hur debatten kommer att gå framöver. Säga vad man vill om Bush-administrationen - men president Bush förde en mycket skicklig politik i relationerna med såväl Kina som övriga Asien - med en smart blandning av tydliga markeringar för mänskliga rättigheter som en tydligt vänskaplig utsträckt hand mot världens framtida ekonomiska supermakt. Obama-administrationen har i det avseendet stora krav att leva upp till - och om deras diplomati kommer att skötas lika smidigt återstår att se. Men Timothy Geithner och Hillary Clinton har visat att de i alla fall initialt skött det hela relativt klumpigt.

Källa: Yahoo News

Se även tidigare inlägg:

Hillary Clinton fortsätter Asien-turnén 20090220

Kina: vän eller fiende? 20090124

Australiensare försvarar Bushs politik i Asien 20081113

Se även DN

Inga kommentarer: