onsdag 1 september 2010

Svensk media driver myten om "Mission Accomplished" vidare

Jag har tidigare tagit upp svenska journalisters felaktiga hänvisning till Bushs påstådda uttalande om att uppdraget i Irak var över den 1 maj 2003, när Bush höll ett tal vid USS Abraham Lincoln i San Diego och bakom sig hade en dekal med texten "Mission Accomplished".

Här kommenterar jag den 23 augusti en artikel i DN där Michael Winiarski driver tesen om Bushs segerdeklaration vidare och skriver efter att ha intervjuat en krigskritisk Irakveteran vid namn Matt Southworth:

"När Matt Southworth åkte till Irak hade det gått nära ett år sedan dåvarande presidenten George W Bush deklarerat ”mission accomplished” – uppdraget verkställt."


Och här är en längre kommentar om samma sak när Kalle Bergbom också han i DN vinklar "Mission Accomplished"-texten som följande:

I dagarna har det gått precis sju år sedan USA:s president George W Bush förklarade kriget i Irak vunnet.


Igår hade Aftonbladet en liknande text, där Wolfgang Hansson skrev följande artikel som kommentar på Obamas tal om Irak. Titeln på artikeln löd: "Irakkriget slut – en gång till - Ska Obama upprepa Bush pinsamma fadäs?" Och Wolfgang Hansson skriver vidare:

"I dag ska en amerikansk president förklara att Irakkriget är över – igen. Bush gjorde det redan 2003 och hade grymt fel."


Efter att ha gjort det dogmatiska konstaterandet utvecklar han lite längre fram i texten Bushs fel:

Av alla dumheter som president George W Bush gjorde under sina åtta år som president är det en bild som mer än någon annan kommit att symbolisera hans presidentskap.

Bilden när Bush iförd bombarjacka i maj 2003 står på däck på hangarfartyget USS Abraham Lincoln. Irakkriget har pågått i lite över en månad.

Bakom honom har pr-proffsen hängt upp en stor banderoll med texten "Mission accomplished" (uppdraget slutfört). I sitt tal förklarar presidenten att kriget är över. USA har vunnit. Irak ska bli ett demokratiskt skyltfönster i arabvärlden.

Sju år senare har USA förlorat 4 400 män i Irak och skickat hem 32 000 skadade. Nästan alla efter att Bush höll sitt tal.


I SVT-Rapport den 1 september har också de ett reportage om Obamas tal där upptakten till Irakkriget sammanfattas. Där säger reportern Bert Sundström följande:

"...det gällde inte bara att befria irakierna från en vedervärdig diktator, utan också att försvara USA och hela världen mot Saddam Husseins massförstörelsevapen, hävdade USA:s dåvarande president George W. Bush och gick i krig trots utbredd skepsis i stora delar av världen. Efter några månader var kriget över, sa Bush (bild på Bush ombord på USS Abraham Lincoln där "Mission Accomplished-talet" hölls visas samtidigt i inslaget). Saddam Hussein hittades och hängdes, men några massförstörlesevapen hittades inte. Och trots att kriget enligt Bush var över tvingades USA att skicka allt fler soldater för att få stopp det närmast ofattbara våld som blev resultatet av invasionen."


Sa då Bush verkligen: "uppdraget verkställt" (som Winiarski skriver), eller förklarade han "kriget i Irak vunnet" (som Bergbom skriver), eller sa han verkligen "att kriget är över" (som Hansson skriver)? Eller sa han, att kriget var över den 1 maj 2003 (som Sundström uttryckligen säger att han specifikt - sa -, inte bara att det stod på en dekal ovanför hans huvud)?

I följande inlägg (som är en längre kommentar på Bergboms artikel) skrev jag följande bemötande av påståendet:

[Bushs "Mission Accomplished"-tal har] blivit lika omskrivet som missförstått. Bush sa i det talet - som hölls i ljuset av att Saddam Hussein störtats från makten - att invasionsfasen var över och att det nu handlade om att säkra landet - en process som visat sig vara mycket svårare än Bushadministrationen 2003 trodde, men som likväl var en annan fas av kriget än störtandet av Saddam Hussein från makten - en operation som effektivt hade utförts den 1 maj 2003. Att det hela inte var över bara för att Saddam var störtad tillkännagav Bush dock i samma tal och sa:


We have difficult work to do in Iraq. We're bringing order to parts of that country that remain dangerous. We're pursuing and finding leaders of the old regime, who will be held to account for their crimes. We've begun the search for hidden chemical and biological weapons and already know of hundreds of sites that will be investigated. We're helping to rebuild Iraq, where the dictator built palaces for himself, instead of hospitals and schools. And we will stand with the new leaders of Iraq as they establish a government of, by, and for the Iraqi people.

The transition from dictatorship to democracy will take time, but it is worth every effort. Our coalition will stay until our work is done. Then we will leave, and we will leave behind a free Iraq.


Texten i sig var heller inte ditsatt av Bush och handlade om operationen utförd av soldaterna ifråga. Det gör det också extra löjligt att använda sig av det uttjatade citatet, i synnerhet som Bush inte haft några problem med att i efterhand förstå hur missvisande texten i fråga kunde uppfattas


En läsning av det där utdraget av talet ger inte intryck av att Bush trodde eller ens hävdade något av det som de svenska journalisterna försöker tillskriva honom - att kriget skulle ha varit "verkställt", "över" eller "vunnit" - tvärtom förklarar Bush att svårt arbete fortfarande kvarstår och att farliga delar av landet måste säkras. Han säger till och med att övergången från diktatur till demokrati kommer att ta tid, men att USA och dess allierade kommer att stanna tills jobbet är gjort.

Det är därför väldigt svårt att utifrån Bushs tal få samma intryck som det intryck som ges av de svenska journalisterna som helt och hållet målar bilden av att Bush i någon slags naiv tro ansåg att kriget var slut. En bild av Bush som tydligast målas i den nämnda artikeln i Aftonbladet - där kontrasten mellan bilden av vad Bush sa, och vad Bush faktiskt sa är påtagligt stor (och att det är just bilden av Bush som naiv, och någon som faktiskt 2003 trodde att Irakkriget var slut som målas upp i artikeln indikeras av följande blogginlägg från Jinge.se som länkar till artikeln i Aftonbladet, och som bär den talande titeln: "Irakkriget slut – Nu Igen!?")

Med det konstaterat så var likväl dekalen "Mission Accomplished" förmodligen inte det smartaste - inte främst pg a att dess syfte egentligen var felaktigt, utan pg a ett mediaklimat där små saker lätt blåses upp till något stort och där sammanhanget nästan alltid kommer i skymundan i korta YouTube-klipp eller hos rubriklystna journalister. Bush insåg också detta och har vid flera tillfällen beklagat sig över dekalen, och i en av sina avgångsintervjuer 2008 sa han följande:

"...when I went to the USS Abraham Lincoln, and they had a sign that said "Mission Accomplished". I regret that sign was there. It was a sign aimed at the sailors on that ship, however it conveyed a broader knowledge: to some it said "Bush thinks the war in Iraq is over" - when I didn´t think that, but never the less it conveyed the wrong message."


Att fortfarande använda sig av dekalen ifråga - som inte var ditsatt av Bush, och som inte syftade på Irakkriget i dess helhet - för att utmåla Bush som naiv, blir förstås extra löjligt när Bush i efterhand själv reflekterat så uttryckligt kring saken som i CNN-intervjun ovan.

Vad kan man då säga om Bush, och skribenter som skrev om denne så som Winiarski, Bergbom, Hansson och Sundström?

Jag avslutar med ett (för mig klassiskt och ofta använt) citat av Greg Sheridan, när denne i The Australian försvarade Bushs politik med de utmärkta orden:

"This President, infinitely more complex than his reviews would suggest, will have a better place in history than most of his critics."


Källor: Aftonbladet, DN, DN, SVT

Se även tidigare inlägg:

DN om Irakkriget som aldrig vill ta slut 20100823

DN om arvet efter Bush 20100509

Och här är en lång artikel jag skrev om Irakkriget och dess historiska bakgrund, en artikel som sätter Irakkriget i ett mer historiskt perspektiv och utifrån ett perspektiv svensk media aldrig gav - nämligen Bush-administrationens eget perspektiv:

Irakkriget ur ett historiskt perspektiv 20081117

Inga kommentarer: