torsdag 19 mars 2009

FED pumpar in ytterligare 1 biljard i ekonomin

Federal Reserve ska under de närmaste månaderna köpa amerikanska statsobligationer (Treasury bonds) för 300 miljarder dollar - dessuom ska 750 miljarder användas för att köpa ytterligare bostadsobligationer (mortgage securities) från bolåneinstituten Fannie Mae och Freddie Mac där FED redan äger sådana till ett värde av 500 miljarder dollar.

Källor: DN, New York Times

Se även tidigare inlägg:

Ben Bernanke i 60 Minutes 20090317

Inga kommentarer: