fredag 13 mars 2009

Obama överger termen "fientlig kombatant"

Obama-administrationen som tidigare övergivit begreppet "kriget mot terrorismen" för att beskriva kriget mot Al-Qaida (och i Bushs innebörd även det bredare kriget mot potentiella terroristsympatisörer) överger nu också begreppet "enemy combatant", rapporterar NPR. Ett begrepp som också myntades av Bush-administrationen för att beskriva fångar som togs i kriget mot Al Qaida - och som pg a att de inte bar uniformer eller krigade för konventionella krigsmakter eller med konventionella medel inte heller hade alla rättigheter som vanliga krigsfångar annars har enligt Genevé-konventionen.

Obama-administrationens en ny form av politik än den Bush-administrationen förde. Det bör dock noteras att det största avseende gäller i retorik mer än i praktik. USA för fortfarande ett krig mot Al-Qaida, mot talibanerna och militanta islamister i Irak. De krigen utgör krig mot fiender som tveklöst använder sig av terrorism som strategi. De fiender man krigar också är heller inte soldater i konventionell bemärkelse - och helt oavsett om man kallar dem för fientliga kombatanter eller ej, så har USA:s president fortfarande rätten att spärra in dem utan rätt till rättegång eller tydligt bevismaterial om de tillfångatas i strid och riskerar att återvända till stridsfältet om de försätts på fri fot.

Skillnaderna är som sagt alltså mindre i praktiken än de låter till retoriken.

Inga kommentarer: