tisdag 31 mars 2009

USA och Europas ekonomiska meningsskiljaktigheter

G20 mötet i London kommer förmodligen att bestå i mängder av handskakningar, trevliga leenden och många fototillfällen för europeiska politiker att få posera tillsammans med den populära Obama. Analytiker betvivlar dock att mötet kommer att medföra några större förändringar för världsekonomin - eftersom de stora ländernas intressen är så olika. USA önskar se Europa stimulera ekonomin mer, medan Europa inte anser att de bör slänga pengar på ett problem som börjat i USA - och hellre vill se striktare reglering. Kina och Ryssland har heller inget större intresse av att rädda den amerikanska marknaden, och samtal har börjat föras om att stegvis köra ut dollarns plats som världsvaluta. Här har Real News ett intressant inslag där den tyske ekonomen Wiliam Engdhal talar om dessa saker, väl värd att se i ljuset av det uppkommande finansmötet:Och här pratar William Engdhal om Timothy Geithners plan för att rädda de amerikanska bankerna:Se även tidigare inlägg:

Obama reser till Europa
20090331

Inga kommentarer: