fredag 13 mars 2009

Obama förlänger sanktionerna mot Iran

President Obama förlängde igår sanktionerna mot Iran för ett år till, med motiveringen att Iran fortsätter att utgöra ett hot mot USA:s nationella säkerhet.

Sanktionerna förbjuder amerikanska företag från att investera i - eller handla med Iran, och har årligen förnyats sedan 1995, men skulle dock ha åsidosatts utan presidentens förnyelse.

President Obama meddelande Kongressen följande, om sitt beslut:

"The actions and policies of the government of Iran are contrary to the interests of the United States in the region and pose a continuing and unusual and extraordinary threat,"

Obama har tidigare förklarat att hans administration är villiga att förhandla direkt med Iran - men än så länge har några konkreta saker inte skett.

Källa: BBC

Se även tidigare inlägg:

Amerikanska fångar i Iran 20090310

Iran testar ny missil 20090308

Iran, USA och svensk media 20090306

Inga kommentarer: