söndag 15 mars 2009

Obama - videovecka 8

President Obama talar om behovet av att se över säkerheten inom den amerikanska mat- och medicin-industrin. Ett arbete som tidigare inte prioriterats tillräckligt väl. Ett av problemen har varit att de många olika institutioner som granskar födoämnen inom landet inte är knutna till varandra, och information från vissa sektioner därför inte alltid är tillgängliga för andra. För att åtgärda det problemet pålyser presidenten skapandet av en Food Safety Working Group - som ska ledas av landets hälso- och jordbruksminister, som ska samordna de olika institutionerna och rekommendera presidenten om vilka åtgärder som behöver tas för att göra den amerikanska maten säkrare:Se även tidigare inlägg:

Obama - videovecka 7 20090308

Inga kommentarer: