torsdag 19 mars 2009

Maria Sergeyeva - Rysslands blivande stjärna?

Vladimir Putin har en ung patriotisk generation på sin sida - en generation som hypar Rysslands forna glans, och som vill se Ryssland återerövra positionen som världsledare. En av dessa unga patrioter är 24-åriga Maria Sergeyeva, filosofistudent och en av ledarna i Molodaya gvardiya (typ "de unga väktarna") - en grupp som nitiskt går emot alla försök att stoppa "Putins ryska revolution."

Att Sergeyeva är djupt patriotisk hymlar hon inte med. I en intervju förklarar hon:

"My love for Russia came with my mother's milk. I loved listening to my grandparents' heroic tales from the war."

Om Putin säger hon vidare:

"Putin has given us stability and economic growth. It's good that he's hardline and tough."


Hon är också skeptisk mot USA och säger att "America, of course, wants us to be weak,"

Maria Sergeyeva har också planer på en politisk karriär och överväger att försöka bli invald i Moskvas stadsledning. Hennes radikala åsikter i kombination med hennes utseende har snabbt gjort henne till en populär figur bland unga patriotiska höger-flanks-ryssar. Analytiker menar också att hon är en blivande rysk politisk stjärna - i politiskt avseende den ryska versionen av Sarah Palin, och i retoriskt avseende den ryska motsvarigheten till Ann Coulter. De lite mindre fascinerade kritikerna menar dock att hon bara är Putins pinup-brud. Tveklöst är hon dock en person med starka åsikter och en önskan att skapa ett Ryssland som världen inte har - och inte bör ha något intresse av att se skapas.

I en värld där politiskt ledarskap dock blir alltmer personfokuserat, och där enskilda individers karisma i många avseenden framstår som allt viktigare i kampen både om väljares gunst och om möjligheter att påverka den globala världsagendan, så är hon dock en person att hålla ögonen på - något unga ryssar redan tycks göra, där websökningar på Maria Sergeyeva-bilder går starkt uppåt.

Till USA:s fördel, så torde dock Barack Obamas globala politiska kapital vara oslagbart en bra tid till.

Källor: NYDailyNews Yahoo News

Se även tidigare inlägg:

Obamas övertag gentemot Ryssland
20090129

Inga kommentarer: